Zihinden Hesaplama Soruları Ve Cevapları 2. Sınıf Matematik

1- 3’ün 9 katının 8 fazlası kaç eder? (……..)

2- 5’in 6 katının 20 fazlası kaç eder? (………)

3- 4’ün 3 katının yarısı kaç eder? (…. …)

4- Yarısı 3 olan sayının 7 katının 2 eksiği kaç eder? (……..)

5- 13’ün 12 fazlasının beşte biri kaç eder? (………)

6- Yarısına 2 eklediğimizde 7 eden sayının 10 katı kaç eder? (………)

7- Üçte biri 5 eden sayının 9 eksiği kaç eder? (………)

8- 30’un 3 eksiğinin üçte biri kaç eder? (………)

9- 8’in 4 katının 8 fazlası kaç eder? (……….)

10- Yarısından 3 eksiltince 4 eden sayının 10 fazlası kaçtır? ( ……..)

11- 32’nin dörtte birinin 2 katı kaçtır? (……..)

12- 12’nin üçte birinin 9 katı kaçtır? (……..)

13- 45’ in beşte birinin 7 eksiği kaçtır? (……..)

14- Bir yemekhanedeki 6 masanın ayaklarından 5’i kırıktır kaç tane sağlam ayak vardır? (……..)

15- Bir çiftlikte 9 koyun 2 tavuk vardır. Hayvanların ayaklarının sayısı kaçtır? (………)

16- Her birinde 6 kalem olan 3 kutu kalemin 5 tanesini kullandık. Kaç kalem kaldı? ( ……)

17- Bir sınıfta beşerli dizili 4 sıra vardır. 3 öğrenci gelmemiştir . Sınıfta kaç kişi vardır? (………)

18- Ana sınıfında 40 kurabiye 5 çocuğun tabağına eşit dağıtılırsa kaçar kurabiye düşer? (………)

19- 3 tane 10 lira, 2 tane 5 lira, 6 tane 50 kuruş kaç lira eder? (……..)

20- Her gün 4 ekmek tüketen bir aile bir haftada kaç ekmek tüketir? (……..)

CEVAPLAR

1- 3’ün 9 katının 8 fazlası kaç eder? (35……..)

2- 5’in 6 katının 20 fazlası kaç eder? (50………)

3- 4’ün 3 katının yarısı kaç eder? (…6. …)

4- Yarısı 3 olan sayının 7 katının 2 eksiği kaç eder? (40……..)

5- 13’ün 12 fazlasının beşte biri kaç eder? (…5……)

6- Yarısına 2 eklediğimizde 7 eden sayının 10 katı kaç eder? (100………)

7- Üçte biri 5 eden sayının 9 eksiği kaç eder? (…6……)

8- 30’un 3 eksiğinin üçte biri kaç eder? (…9……)

9- 8’in 4 katının 8 fazlası kaç eder? (…40…….)

10- Yarısından 3 eksiltince 4 eden sayının 10 fazlası kaçtır? ( 24……..)

11- 32’nin dörtte birinin 2 katı kaçtır? (…16…..)

12- 12’nin üçte birinin 9 katı kaçtır? (36……..)

13- 45’ in beşte birinin 7 eksiği kaçtır? (…2…..)

14- Bir yemekhanedeki 6 masanın ayaklarından 5’i kırıktır kaç tane sağlam ayak vardır? (…19…..)

15- Bir çiftlikte 9 koyun 2 tavuk vardır. Hayvanların ayaklarının sayısı kaçtır? (…40……)

16- Her birinde 6 kalem olan 3 kutu kalemin 5 tanesini kullandık. Kaç kalem kaldı? ( 13 ……)

17- Bir sınıfta beşerli dizili 4 sıra vardır. 3 öğrenci gelmemiştir . Sınıfta kaç kişi vardır? (…17……)

18- Ana sınıfında 40 kurabiye 5 çocuğun tabağına eşit dağıtılırsa kaçar kurabiye düşer? (…8……)

19- 3 tane 10 lira, 2 tane 5 lira, 6 tane 50 kuruş kaç lira eder? (43……..)

20- Her gün 4 ekmek tüketen bir aile bir haftada kaç ekmek tüketir? (…28…..)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir