Zemzem ve Hacerülesved hakkında bilgi veriniz.

Zemzem ve Hacerülesved hakkında bilgi veriniz.

Zemzem suyu tarihi Hz. İbrahim dönemine dayandırılan bir sudur. Hz. İbrahim eşi olan Hacer ve oğlu İsmail’i Mekke çöllerine bırakır. Allahu Teala’dan gelen bir emir üzerine eşi ile oğlunu bırakan Hz. İbrahim tekrar Şam’a döner. Hacer ise oğlu ile birlikte çölün ortasında kalmıştır. Oğlu İsmail bir süre sonra acıkmaya başlar. Oğlunu emzirmek isteyen Hacer sütünün de gelmediğini görür. Açlık ve susuzlukla imtihan oldukları bu dönem içerisinde ne yapacağını bilemeyen Hacer, Safa ve Merve tepeleri arasında koşmaya başlayarak kendisi ve oğlu İsmail için yardım edecek birilerini aramaya başladı. Bu arayış esnasında Allah’a dua eden Hacer’in duasına icabet edildi ve Cebrail (a.s.) gökten inerek çölün ortasına kanadı ile birkaç kere vurdu. Yerde aniden bir su kaynamaya başladı. Hz. Hacer bu sudan içti ve oğlu İsmail’e de içirdi. İşte bu su günümüzde zemzem suyu olarak bilinmektedir.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Hacer’ul Esved taşı ‘’siyah taş’’ anlamına gelir. Kabe’nin inşa edilmesi esnasında Hz. İbrahim, Hz. İsmail’den Kabe’nin tavaf noktasını belirlemek adına bir taş ister. Hz. İsmail ise babasının isteği üzerine Hacer’ul Esved taşını getirir. O günden sonra Kabe’ye gelecek olan hacıların tavafa başlangıç noktası olarak bu taş belirlenir. Cahiliye döneminde dahi büyük bir öneme sahip olan Hacer’ul Esved taşı, Müslümanlar açısından da önemli bir taştır. Nuh tufanıdan beri kaldığı ve özel bir taş olduğunu düşünülen Hacer’ul Esved taşı çeşitli zamanlarda farklı kabileler tarafından alındığı gibi üç parçaya ayrılarak parçalanmıştır. Günümüzde de parçaları birleştirilmiş ve gümüşten bir muhafazanın içerisine konulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir