Yunus Emre’nin hayatı hakkında araştırma yapınız.

Soru: Yunus Emre’nin hayatı hakkında araştırma yapınız.

 

Anadolu’daki en bilinen Türk Ozanları arasında yer alan Yunus Emre, 13. ve 14. Yüzyıllarda yaşamış olan kendine özgü bir şiir tarzıyla ön plana çıkan edebi şahsiyettir. Günümüz itibariyle şiirleri hemen herkes tarafından bilinden bilinen ve beğenilen Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılma sürecinin yaşandığı bir dönemde yaşamıştır. Anadolu Türk Beylikleri döneminin yeni yeni oluşmaya başladığı bir tarihte yaşamış olan Yunus Emre, Osmanlı Beyliğinin kurulmaya başladığı tarihe kadar yaşamıştır.

 

Tam anlamıyla bir halk şairi olan Yunus Emre, Anadolu’daki kargaşa döneminde önemli bir kutup noktası olma özelliğine sahiptir. Kıtlık, siyasi bölünmeler ve kuraklık döneminin yoğun olarak yaşandığı bir devride yaşamış olan Yunus Emre, Türk – İslam birliğinin oluşması noktasında etkili olan bir düşünce yapısına sahiptir. Uzunca bir süre boyunca Hacı Bektaş – ı Veli dergahında çalışan Yunus Emre, insanları zengin, fakir, asi, zengin ve Hristiyan Müslüman ayrımı yapmaksızın derin bir sevgiyle sevmektedir.

 

Yunus Emre’nin eserleri ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

 1. Divan
 2. Risaletü’n- Nushiyye

 

Bu iki kitabın yanı sıra Yunus Emre’nin çok sayıda şiiri de bulunmaktadır. Bu şiirler ise;

 1. Aşkın Aldı Benden Beni
 2. Şol Cennetin Irmakları
 3. Şöyle Garip Bencileyin
 4. Taştın Yine Deli Gönül
 5. Biz Kimseye Kin Tutmayız
 6. Bir Kez Gönül Yıktınısa
 7. Bize Didar Gerek Dünya Gerekmez
 8. Dolap Niçin İnilersin
 9. Elhamdülillah
 10. Çıktım Erik Dalına
 11. Dervişlik Dedikleri
 12. Evvel Bahar Olmayınca
 13. Gel Gör Beni Aşk Neyledi
 14. Geldi Geçti Ömrüm Benim
 15. Hak Çalab’ım
 16. Hak Cihana Doludur
 17. İçübeni Yutan Gelsin
 18. İlim Kendin Bilmektir
 19. Evvel Benem Ahir
 20. Gayrıdır Her Milletten Bu Bizim Milletimiz
 21. Gel Dosta Gidelim Gönül
 22. Kalanlara Selam Olsun
 23. Seni Sıygaya Çeker / Bir Molla Kasım Gelir
 24. Yar Yüreğim Yar
 25. Yürü Yürü Yalan Dünya
 26. Mânâ Evine Daldık
 27. Miskinlik ile Gelsin
 28. Nitekim Beni Beni Bildim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.