Yıl Ay Hafta Gün 4. Sınıf Matematik

1 gün = 24 saat
Dünya kendi etrafındaki dönüşünü bir günde yani 24 saatte tamamlar.

1 hafta = 7 gün
Hafta içi günler: Pazartesi – Salı – Çarşamba – Perşembe – Cuma
Hafta sonu günler : Cumartesi – Pazar
1 ayda en 4 hafta vardır. 1 yılda 52 hafta vardır

1 ay = 30 gün 1 ay = 31 gün 1 ay = 28 gün 1 ay = 29 gün
Bir yılda 12 ay vardır. Ayların gün sayısı farklıdır.
Ocak = 31 gün Nisan = 30 gün Şubat = 28 gün Mart = 31 gün Haziran = 30 gün (artık yılda 29 gün) Mayıs = 31 gün Eylül = 30 gün Temmuz = 31 gün Kasım = 30 gün Ağustos = 31 gün Ekim = 31 gün Aralık = 31 gün

1 yıl = 365 gün 6 saat

1 yıl = 366 gün ( artık yılda 1 gün fazladır )
1 yıl = 52 hafta 1 yıl = 12 ay 1 yıl = 4 mevsim
Yüz yıllık zaman dilimine yüzyıl veya asır deriz
1 yüz yıl = 100 yıl = 1 asır
yüzyıl kelimesini kısaca ‘’ yy ‘’ olarak yazarız

Artık Yıl
Her yılda 365 gün ve 6 saat vardır. Takvimlerde bir yıllık zaman dilimi 365 gün olarak belirtilir. Her dört yılda bir takvimlerde bir yıl 366 gün olarak belirtilir.
Bunun sebebi bir yıldaki 6 saatler 4 yılda bir birleştirilir ve 24 saat yani 1 gün oluşturur. Oluşan 1 gün şubat ayına eklenir ve şubat ayı 29 gün olur.Böyle yıllara artık yıl deriz.

1 artık yıl = 366 gün artık yıldaki şubat ayı = 29 gün
Artık yıllar 4 ile kalansız bölünen yıllardır. Bazı artık yıllar :
1980 – 1984 – 1992 – 1996 – 2000 – 2004 – 2008 – 2012 – 2016
2020 -2024 – 2028 – 2032 – 2036 – 2040

Takvim : Zamanı gün, ay, yıl olarak gruplandırıp düzenleyen çizelgedir
Ülkemizde Miladi Takvim kullanılır. Miladi takvime göre 2019 yılındayız

1 gün = ……… saat           5 gün = ……… saat             9 gün = …… saat

48 saat = …… gün          96 saat = …… gün             240 saat  = …… gün

36 saat = …… gün + ………… saat             100 saat  =  …… gün + …… saat

2 hafta = …… gün 7 hafta = …… gün 36 hafta = …… gün
25 gün = …… hafta + …… gün 60 gün = …… hafta + …… gün
3 hafta + 5 gün = …… gün 8 hafta + 1 gün = …… gün

( 1 ayı 30 gün olarak kabul edelim ) www.tumdersler.net 
2 ay = …… gün 6 ay = …… gün 15 ay = …… gün
3 ay 3 gün = …… gün 11 ay 24 gün = …… gün
90 gün = …… ay 240 gün = …… ay 330 gün = …… ay
100 gün = …… ay + …… gün 365 gün = …… ay + …… gün

4 yıl = …… ay 3 yıl = ……… gün 10 yıl = ……… gün
650 gün = …… yıl + …… gün 900 gün = …… yıl + …… gün
300 yıl = …… yüzyıl 1500 yıl = …… yüzyıl
5 yy = ………… yıl 20 yy = ………… yıl 14 asır = ………… yıl

 

Çözümlü Sorular

1- Bugün 20 Kasımdır. 19 gün sonraki tarih hangisidir?
A-25 Kasım B-31 Kasım
C-9 Aralık D-10 Aralık

Çözüm: Kasım ayı 30 gündür. 19 günün 10 gününü Kasıma eklersek kasım biter. Kalan 9 gün Aralık ayından gider. Yani 9 aralık C seçeneği doğru.

 

2-
I- 78 gün = 11 hafta + 1 gün
II- 15 ay = 1 yıl + 8 ay
III- 250 yıl = 2 yüzyıl + 50 yıl
IV- 5 hafta = 49 gün

Yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?

Çözüm:

1. öncül doğrudur. 78 günü 7 ye bölersek bölüm hafta sayısını kalanda gün sayısını verir.

2. öncül yanlıştır. Çünkü 1 yıl 12 ay dr. Bu sebeple 15 ay = 1 yıl 3 ay yapar.

3. öncül doğrudur. 1 yüzyıl = 100 yıl olduğundan 250 yıl = 2 yüzyıl ve 50 yıl eder.

4. öncül yanlıştır. 1 hafta 7 gün olduğu için 5 hafta 5*7 = 35 gün eder.

 

3-Şubat ayının 29 gün olduğu yıl artık yıldır. 1920 yılı artık yıllardan biridir.
Yukarıdaki bilgilere göre hangisi artık yıldır?
A-1923 B-1938 C- 2013 D-2020

Çözüm: Artık yıllar 4 e bölünebilen yıllardır. Yukarıdaki seçenekler D 2020 yılı 4 e bölünebildiği için artık yıldır.

 

4- Aşağıdaki aylardan hangisi 31 gün değildir?
A-Mart B- Mayıs C-Eylül D-Aralık

Çözüm: Eylül ayı 30 gündür. Ezbere bilmemiz gereken bir soru.

 

5- Aşağıdaki aylardan hangisinin gün sayısı diğerlerinden azdır?
A-Ocak  B-Şubat C-Haziran D-Kasım

Çözüm: Şubat ayı 3 yıl 28 gün 4. yıl ise 29 gün olduğundan cevap Şubat ayıdır.

 

6- 1 yıl, 4 hafta ve 5 günlük zaman dilimi kaç gündür?
A-398 B-402 C-450 D-480

Çözüm: 1 yıl = 365 gün. 4 hafta 4*7 den 28 gün eder. Hepsini toplayalım.

365 + 28 + 5 = 398 gün buluruz.

 

7- 4 Nisanda doktora giden Faruk, iki hafta sonra kontrole gidecektir.
Faruk’un kontrol için doktora gideceği tarih hangisidir?
A-10 Nisan B-12 Nisan
C-16 Nisan D-18 Nisan

Çözüm: 2 hafta 2*7 den 14 gün eder. 4 Nisan sonrası 14 gün geçerse 18 Nisan’da kontole gitmeli.

 

8-Aşağıdaki günlerden hangisi hafta içi günlerden biri değildir?
A-Pazartesi B-Çarşamba
C-Cuma D- Pazar

Çözüm: Hafta içi olmayan gün hafta sonudur. Yani Cumartesi yada Pazar günü.

 

9- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-Dünya Güneş etrafındaki tam dönüşünü 365 gün altı saatte tamamlar
B-Şubat ayı bazı yıllar 29 gündür
C-Dünya kendi etrafındaki dönüşünü bir haftada tamamlar
D-Ülkemizde miladi takvim kullanılır

Çözüm: C seçeneğindeki bilgi yanlıştır. Çünkü Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 1 haftada değil 1 günde tamamlar.

 

“Yıl Ay Hafta Gün 4. Sınıf Matematik” için 9 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.