Yaşama hakkı, diğer hak ve özgürlüklerin kullanımı açısından nasıl bir öneme sahiptir?

Yaşama hakkı, diğer hak ve özgürlüklerin kullanımı açısından nasıl bir öneme sahiptir?

Bir kişinin doğuştan sahip olduğu ve insanca yaşayabilmesi için gerekli olan hak temel haktır. Yaşama hakkı ise, insanının öncelikli sahip olduğu haktır. Diğer hakların kullanılabilmesi için kişinin önce yaşama hakkını kullanması gerekir. Çünkü yaşama hakkı olmadan kişinin diğer haklarını kullanması olası değildir. Yaşama hakkı bize Allah tarafından tanınmıştır çünkü insanı o yaratmıştır.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Allah bize bu hakkı vermiş ve bu hakkın korunmasını da insanın kendine bırakmıştır. Hiçbir şekilde, bir insanın başka bir insanın yaşam hakkından üstünlüğü yoktur zengin, fakir yada güçlü, güçsüz aynı yaşam hakkına sahiptir. Allah dışında hiç kimse yaşam hakkına müdahale edemez. İnsan yalnız, yaşamın başladığı ve sona erdiği günler arasındaki dönemi en iyi ve en güzel şekilde değerlendirmekle sorumludur.

 

Kişiyi ruhen öldürmek ya da kendi iradesini kullanmasını engellemek, yaşam hakkını gasp etmektir. Yaşama hakkına saygı duyma, yalnız insandan insana geçerli olan bir durum değildir, aynı zamanda hayvanlar içinde geçerlidir. Zaruri olmadığı sürece hiçbir canlının yaşamına son veremeyiz. Medeni olan tüm toplumlar, tüm canlıların yaşam hakkını koruma altına alır ve kişilerinbir başka kişinin özeline saldırmadan yaşamını devam ettireceği bir atmosfer oluşturur.

Eğer bir toplumda bu hak elden düşmüş ya da ikinci plana atışmışsa o toplumda kargaşaların çıkması an meselesidir. İnsanın elinden yaşama hakkı alındığı takdirde elinde hiçbir şeyi kalmaz, çünkü her şey yaşama hakkının özgür olarak gerçekleşmesi neticesinde mümkün hale gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir