Yaratıcının varlığına akılla ulaşılabilir mi? Açıklayınız?

Yaratıcının varlığına akılla ulaşılabilir mi? Açıklayınız?

18.yüzyıldan itibaren dinin tüm öğretileri incelenmeye başlamış ve kutsal kitapların verdiği bilgiler dışında arkeolojik, antropolojik ve paleontolojik tüm araştırmalar değerlendirilerek ilkel kabile hayatının yaşandığı dönemlerde bile bulunan tüm dinlerde bir yaratıcının yani Tanrı’nın varlığına inanıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan birçok araştırma neticesinde insanoğlunun akli olarak temiz bir düşünceyle her şeyin yoktan var olduğuna inanması ve tüm evreninin bir yaratıcı tarafından yaratıldığı inancına sahip olması çok doğaldır. Çünkü bir şeye yok demekle o şeyin yok olduğu anlamı çıkmaz. Onun yok olduğunun belli kriterlerde ve delillerle açıklanması gerekir. Aynı şekilde bir şeyin varlığının da ispatı çeşitli delillere muhtaçtır. Belli görüşlerde Tanrı inancı inkâr edilse de bunun tam aksi bir yaratıcının varlığı görüşü daha kuvvetlidir. Çünkü aklı selim bir şekilde temiz bir idrakle tefekkür eden insan isterse küfür ve inkâr kültüründe yetişsin, bir yaratıcının varlığını önce kendi yaratılışına sonra da çevresindeki tüm varlıklara bakarak anlayabilir. Örneğin insanoğlunun dünyaya gelişini düşünecek olursak; 9 ay 10 günlük bir serüvenle doğan insanoğlunun o muntazam organlarının oluşması, anne karnında yaşam sürmesi, duygularının olması ve en sonunda da mucizevi bir doğum hadisesi bile bir yaratıcının varlığına en kesin delilerden biri olarak düşünülebilir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Diğer bir örnek ise, göklerin ve yerin insanların tüm ihtiyaçlarına uygun bir döngü içinde hareket etmesi ve muhteşem bir matematik hesabı neticesinde galakside bulunuyor olmaları gösterilebilir. Bu örnekler çoğaltılabilir tabi. Günümüze kadar gelen sayısız görüş incelendiğinde yaratıcının yok olduğu akla uygun bir şekilde açıklanamadığı gibi bir yaratıcının varlığı pek çok delille ispatlanmıştır. Bu da gösteriyor ki insan aklıyla yaratıcının varlığına ulaşması mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir