Yandaki grafikte AB doğrusal olup bu grafik bir ailenin yıllık harcamalarını göstermektedir.

Soru : Yandaki grafikte AB doğrusal olup bu grafik bir ailenin yıllık harcamalarını göstermektedir. Ailenin yıllık fatura ve yakıt harcamaları eşittir. Bu aile kiraya yıllık 4400 TL ödediğine göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
* Giyim için yıllık ……………….. TL ödenmektedir.
* Mutfak için yıllık ……………….. TL ödenmektedir.
* Yakıt ve faturalar için toplam ……………….. TL ödenmektedir.
* Yıllık masrafın % ………. mutfak masrafıdır.

 

Çözüm : Öncelikle verilmeyen açı değerlerini bulmamız gerekiyor. AB doğrusal olduğuna göre, kira ve yakıt için ayrılan derecelerin toplamı 180 olmalıdır. Buna göre;

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

180-110= 70 yakıt alanının derecesi olur.

Yakıt ve yıllık fatura harcamaları eşit olduğuna göre, yıllık fatura için ayrılan alanın derecesi de 70’dir.

Giyim için ayrılan alanın derecesini bulmak içinde yine AB doğrusalından faydalanabiliriz. Mutfak, fatura ve giyim için ayrılan alanların derecelerinin toplamı 180 olmalıdır. Buna göre;

180-(90+70)= 20 giyim için ayrılan alanın derecesi olur.

Bütün alanları bulduğumuza göre harcanın ödemelere geçebiliriz. Kira için (110 derece) yıllık 4400 TL ödendiğine göre doğru orantı ile diğerlerini bulabiliriz.

Giyim için: 110 derede    4400 TL ise

20 derece      800 TL olur.

Mutfak için: 110 derece   4400 TL ise

90 derece    3600 TL olur.

Yakıt ve faturalar toplam harcama için: Yakıt ve faturaların derecelerinin toplamı ile denklem kurarız.

110 derece     4400 TL ise

140 derece    5600 TL olur.

Yıllık masraf 360 derece olduğuna göre,

110 derece      4400 TL ise

360 derece     14,400 TL’dir.

 

14,400’ün       3600 TL ‘si mutfak için ise

100’de                25’i olur.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın