Yakın Çağ’da, Avrupa’da ihtilaller yaşanmasının nedenleri neler olabilir? 

Yakın Çağ’da, Avrupa’da ihtilaller yaşanmasının nedenleri neler olabilir? 

 

Tarih cetvelindeki Yakın Çağın açılmasına neden olan olay yine bir ihtilaldir. Fransız İhtilali ile birlikte yayılan yeni fikirler Avrupa’yı sarmış ve 18. yüzyılın sonunda yaşanan, çağ kapatıp çağ açan bu olay sonrası Avrupa coğrafyasında yeni ihtilaller yaşanmaya devam etmiştir. Yeni Çağ süresince yaşanan Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform hareketleriyle birlikte bir çok gelişme yaşayan Avrupa kıtası, insani haklar bakımından büyük ilerlemeler kaydetmişti. Bu ilerlemenin sonucunda gelen hak ve özgürlüklerin artmasıyla halkların da devletlerden beklentileri artmıştı. Bu beklentilerle birlikte eşitlik ve adalet gibi kavramların da karşılık bulacağına dair inanç da taşınmaktaydı.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Kıtada ortaya çıkmış olan hümanizm akımının insanların kendi hayatları ile ilgili bilinçlerini arttırdığını ve birey olmanın farkındalığını ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. Yönetimde bulunanların da halka her yönden eziyete devam etmesi, halkın ağır çalışma koşullarına rağmen bu durumun devam edip kendilerine göre daha az çalışan soyluların ve din adamlarının bulunması da halkları isyana teşvik etmiştir. Ayrıca bu süreçte yaşanan savaşları getirdiği ekonomik sıkıntıların çözümü olarak halktan alınan vergilerin ağırlaştırıp arttırılarak çözülmeye çalışılması da emekçi halkın isyan bayrağını çekmesine neden olmuştur. Zaten 19. yüzyılın getirdiği ihtilal hareketlerinden olan 1830 İhtilallerinin işçi sınıfının isteklerinden doğduğunu görmekteyiz. Fransız İhtilalinin getirdiği fikir akımlarının da geniş bir çevrede karşılık bulmuş olması da bu ihtilallerin yaşanmasını sağlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.