XIX. yüzyılda demiryolu ve telgrafın kullanılmasının Osmanlı merkezî otoritesine etkileri neler olabilir?

XIX. yüzyılda demiryolu ve telgrafın kullanılmasının Osmanlı merkezî otoritesine etkileri neler olabilir?

Avrupa ve Amerika kıtalarında XIX. yüzyılın ortalarından itibaren kullanılmaya başlanan demiryolları, Osmanlı Devleti tarafından da kullanılmıştı. Devletin içindeki yol sorununa çare olması bekleniyordu. Yapılacak yatırımların sonucunda devlet, demiryolları sayesinde ulaşamadığı bölgelere daha kolay ulaşacak ve böylelikle merkezi otoritenin gücü en ücra bölgelerde bile hissedilebilecekti. İsyanların bastırılması için gerekli ulaşım ve sevkiyat kolaylaşacak ve iç güvenlik sağlanacaktı. Demiryollarının ekonomik getirisi ise vergilerin daha rahat ulaştırılıp toplanmasında görülecekti. Aynı zamanda asker ulaşımının kolaylaşması ve ucuzlamasıyla ekonomik rahatlama kısmen sağlanmıştır. Savaş zamanlarında da cephane ve asker sevkiyatı kolaylaşmıştır. Ülkenin tamamının demiryolları ile kolayca ulaşılabilir hale gelmesiyle beraber iç güvenliğin yanında dış güvenliğin sağlması konusunda da gerekli adımlar daha hızlı bir şekilde atılabilecektir.

Telgrafın icat edilmesiyle beraber haberleşmede kolaylık sağlanmıştı. Osmanlı Devleti, telgraf ile ilgili teknolojik gelişmelere seyirci kalmamış ve Avrupa ile beraber bu aygıtın gelişimini takip ederek hemen uygulamıştır. Bununla birlikte özellikle de telgraf kullanan kalifiye elemanlarını iyi yetiştirmiştir. Telgraf ile birlikte haberleşme araçları, devlet üzerinde daimi kontrolü sağlayabilmek için en önemli şeylerden birisi olmuştur. Dönemin padişahları telgrafı, merkeze uzak olan yerlerin denetiminde bir silah gibi kullanmışlardır. Merkezi otoritenin ülkenin genelinde hissedilmesi amaçlanmıştır. Merkezi otoriteyi sağlama konusunda zaman zaman problemler yaşayan devletin eline telgraf gibi bir aletin geçmesiyle beraber,merkezden orduya ve bürokrasiye emir iletmek kolaylaşmıştır. Emir komuta zincirine uygun bir şekilde emirlerin hızlı bir şekilde iletilip faaliyete dökülmesi sağlanmıştır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın