VII ve VIII. yüzyıllarda edebî ürünlerde neden kahramanlık, yiğitlik, binicilik, ata ve savaş araçlarına sevgi, doğal güçlere karşı övgü ağır basmaktadır?

VII ve VIII. yüzyıllarda edebî ürünlerde neden kahramanlık, yiğitlik, binicilik, ata ve savaş araçlarına sevgi, doğal güçlere karşı övgü ağır basmaktadır?

Geniş anlamda edebiyatın tanımına baktığımızda bir milletin yazılı olsun ya da olmasın dile dayanmakta olan tüm kültür ürünlerini içerisine alan bir olgudur. Edebiyat içerisine adet, gelenek, görenek, savaşlar, mitler ve daha pek çok unsur dahil olmuştur. Belirli dönemlerde bu unsurlar ise belirgin olarak öne çıkmıştır. Mesela kişinin toplumda söz ve mevki sahibi olması adına savaşlarda gösterdiği kahramanlık daima önemli olmuştur. Doğal olarak edebiyata da bu durum yansımıştır.

Bu kahramanlığa baktığımızda o çağların edebi ürünleri olarak sayabileceğimiz destanlarda yer almıştır. Türk yazı dilinin başlangıcı 6. Yüzyıla dayanmaktadır. 8. Yüzyıl başlarına kadar olan dönem ise Eski Türkçe olarak adlandırılır. Eski Türkçe Türk yazı dilinin kaynağını oluşturur ve pek çok kaynağı ihtiva eder. Pek çok kaynağa baktığımızda ise Türk kültüründe at, atlı spor ve biniciliğin ne denli önemli olduğunu görüyoruz.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Dönemin şartları ve bu şartlar altında gelişen olaylar hareketlerin, tercihlerin kaynağını oluşturmaktadır. Türk boylarının akıncı geleneği, yeni yerler keşfetme arzusu ve bu amaç doğrultusunda yıllardır meydana gelen ve edebi ürünlere de konu olan kahramanlıklar tüm dünyada okutulan dersler arasındadır. Kahramanlar ve kahramanların kullandığı her türlü alet, tabi olduğu toplum ve gelenekleri doğal olarak yazınsal olarak kendisine geniş bir yer bulmuştur. Bu anlamda sadece Türk kültüründe değil, dünya tarihine baktığımızda da pek çok ulusun bu gibi niteliklerini görmek mümkün olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.