Vatan kelimesinin sizde çağrıştırdıklarından yola çıkarak vatan sevgisi konulu bir konuşma yapınız.

Vatan kelimesinin sizde çağrıştırdıklarından yola çıkarak vatan sevgisi konulu bir konuşma yapınız.

Sözcükler insanların yaşamında son derece önem taşıyan olgulardır.  Her sözcük farklı dillerde kendince bir anlam ifade eder. Kimi sözcüklerin anlamı biraz daha fazladır.  İnsanların ortak değerleri arasında gelir. İşte öylesi insanları bir araya getiren, ortak olgulardan bir tanesi de vatan kelimesidir.

Yurt olarak da ifade edilen vatan kelimesi insanların üzerinde yaşadığı kara parçasına verilen isimdir.  Mecazi anlamı da vardır ve burada kişinin kendisini ait hissettiği kişi, mekan gibi yerlere vatan denilir ki vatanım sensin, evim sensin gibi ifadeler kişinin aidiyet duygusu ile doğrudan alakalı olan çağrışımlardır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Vatan Sevgisi Nedir Neden Önemlidir?

İnsanlar tek başına bir adada bile olsa yine de bir kara parçasının olması gerekir vatan sözcüğü son derece somut bir kavramdır. Bu da beraberinde vatan sevgisi olgusunu ortaya çıkarır. Vatan sevgisi ister gerçek anlamında kullanılsın, ister mecazi anlamında kişinin oraya yalnız ait olduğunu değil, oraya karşı sorumluluklarını da içeren bir olgudur. Örnek vermek gerekir ise Anadolu’da Türklerin vatanıdır.

Bu topraklarda doğup büyüyen insanlar kökleri burada olduğu için dünyanın neresinde olursa olsun vatan sevgisi duygusunu hep içlerinde hissederler. Buna uygun hareket eder. Vatan sevgisi kutsaldır çünkü aynı topraklar üzerinde yaşayan insanların ortak bir geçmişleri, kültürleri vardır.  Ortak mimari yapıları, ortak anıları vardır. Tüm bunlar da insanların sosyal bir varlık olduğu düşünülür ise asla yok sayılamayacak bir duygu olup, kökleri olmadan bir insanın sağlıklı ve mutlu olması imkansızdır. Bu noktada vatansızlık kavramı da kabul edilebilir bir olgu değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.