Üslup kavramından anladıklarınızı söyleyiniz.

Üslup kavramından anladıklarınızı söyleyiniz.

Üslup kelime anlamıyla, anlatma, söyleme ve yapma biçimidir. Bir çağa, bir ülkeye, bir kişiye özel anlatım, gösterim ve sanat yaratısıdır da denilebilir.

Üslup kelime anlamından bağımsız düşünülemez aslında. Bir şeyi anlatmada kullanılan dil, araç her insana özgü ve özeldir. Bir sanatçı sevgisini, aşkını, korkusunu kısaca duygularını resimler koyu renklerle ya da coşkulu tonlarla gösterirken, diğeri bir heykelde gözler önüne serebilir. Üslubun kullanılışı insanın iç dünyasını yansıtır aslında.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Üç farklı üslup vardır. Sade üslup, duyguları düşünceleri düz ve sade bir diller, sanattan ve gereksiz kelimelerden, detaylardan arındırarak ortaya dökmektir. Süslü üslup, anlatılmak, yansıtılmak istenen duygular, mecazi sözcüklerle ve süslü kelimelerle gösterilir. Yüksek üslup ise, duygu ve düşünceleri yüceliğinden yararlanarak sade, doğru ve anlamlı bir biçimde yansıtır.

Kimsenin üslubu bir başkasınınkine benzemez. Bir bakıma parmak izidir de denilebilir.  Aristotales’e göre ne kadar yazar varsa o kadar üslup vardır. Günümüzde üslup üç kategoriye indirgenmek yerine çeşitlilik kazanarak farklı kollara da ayrılmıştır. Çocuksu, coşkulu, bayağı, akıcı, estetik veya özensiz olarak adlandırılan yeni üslup tarzları aslında üç ana başlık altından türemiştir.

Üslubun en belirgin olduğu alan aslında kitaplar, romanlar, şiirlerdir. Üslup aslında bir yazım tarzıdır. Peyami Safa ‘9.Hariciye Koğuşu’ adlı eserinde kişilerin psikolojisini yalın bir Türkçeyle anlatır. Bu yazarın üslup biçimidir. Kişiden kişiye, yazardan yazara değişen üslup edebiyatımızın temel parçalarından biridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.