Üretim, Dağıtım ve Tüketim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

ÜRETİM ve DAĞITIM

Verilen kelimelerden uygun olanı, noktalı yerlere yazarak cümleleri tamamlayınız.

Ham maddelerin veya malzemelerin çeşitli işlemlerden geçirilerek ürün hâline getirilmesine …………………………………denir.

Üretim sırasında yapılan aşamaların bütününe üretim ……………………denir.

Üretim yapılabilmesi için ham maddeye ……………………………………… ve paraya
ihtiyaç vardır.

İpliğin ham maddesi ………………………………… tur.

Kâğıdın ham maddesi ……………………………… dur.

Buğday yetiştiren çiftçinin yaptığı iş ……………………………… dir.

Plastiğin ham maddesi ……………………………… dür.

Ayakkabı üretiminde kullanılan ana madde ……………………………… dir.

Ürünlerin, üretildikten sonra tüketiciye ulaşana kadar geçen aşamaların bütününe ………………………………… ağı denir.

Pek çok ürünün yapımında kullanılan cam, ……………………, soda ve kireç kullanılarak üretilir.

Un, ……………………yapımında kullanılan ana maddedir ve buğdaydan elde edilir.

Tarla, fabrika, atölye, rafineri ve santraller birer üretim ……………………dir.

“Üretim, Dağıtım ve Tüketim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir