Ulus devlet anlayışının oluşumunda eğitimin önemi nedir?

Ulus devlet anlayışının oluşumunda eğitimin önemi nedir?

Ulus devletler, oluşup gelişim gösterirken, tarihsel gerçeklerden geniş bir şekilde yararlanılmıştır. Bu gerçekleri aktarıp, halkı bilinçlendirmenin en temel yolu ise eğitimden geçmektedir. Fransız İhtilali ile birlikte ortaya çıkmış olan ulus devlet anlayışında, kendisinden önce kurulan devletlere göre belirli bir ortak paydalar üzerine inşa edilmiştir. Ulus devletler öncesinde yönetici kesimle, tebaa aynı milletten olmak zorunda değildi veya aynı devlet içerisinde birden çok halk yaşardı. Bu iki duruma Memluk Devletini ve Osmanlı Devleti’ni örnek olarak verebiliriz. Ulus devlete mensup olan vatandaşlar, ortak bir dili, kültürü, paylaşırlar. Ulus devletin vatandaşlarının buluşacağı ortak paydaları öğretirken, eğitimin rolü çok önemlidir. Bireylere, devletin oluşmasını sağlayan birtakım olaylar ve olgular, çocukların algı seviyesine uygun olacak bir şekilde anlatılarak toplumun her bireyin ulus devletin bilinci aşılanmış olur. 119 Ulus devletin oluşumu sonucu devamlılığı da eğitime bağlıdır. Verecekleri eğitim, milli değerlerine uygun ve yabancı çıkarlarını savunmayan onlara alet olmayan bir eğitim anlayışı içermelidir. Buna yönelik bir politika uygulanmazsa, ulus devletin bağımsızlığı tehlikeye girebilir.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın