Ülkemizde koyun, keçi, sığır ve mandanın yetiştirildiği yerleri söyleyiniz.

Ülkemizde koyun, keçi, sığır ve mandanın yetiştirildiği yerleri söyleyiniz.

Koyun ve keçi küçükbaş hayvancılık olarak ifade edilir. Sayı olarak en fazla yetiştirilen hayvan türüdür. Ülkemizde ortalama 49 milyon küçükbaş hayvan bulunur. En çok beslenen küçükbaş hayvan ise 38 milyon adet ile koyundur. Koyun kısa bacaklı ve yünlü hayvandır. Bu yüzden yağışın fazla olmadığı, engebenin az olduğu bölgelerde yetiştirilir. Ağzı küçük olduğundan yüksek boylu otlarla beslenemez.  Bu yüzden kısa boylu otlardan oluşan düz bozkırlar koyunların doğal beslenme alanlarıdır.

Bu faktörlere bağlı olarak koyunun en çok yetiştirildiği bölge İç Anadolu bölgesidir. Daha sonra Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi gelir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Koyunun en çok yetiştirildiği il ise Van’dır. Sonra sırasıyla Konya ve Şanlıurfa gelir.

Koyundan sonra en çok yetiştirilen küçükbaş hayvan 11 milyon adet ile keçidir. Keçinin iki türü yetiştirilir. Kıl keçisi ve Tiftik keçisi. En çok yetiştirilen ise Kıl keçisidir.

 

Kıl keçisinin en fazla yetiştirildiği bölge Ege ve Akdeniz Bölgesi kıyıları, Marmara, Güneydoğu Anadolu bölgesidir.

Kıl keçisinin en fazla yetiştirildiği il Mersin’dir. Sonra sırasıyla Antalya, Adana, Mardin, Siirt gelir.

Tiftik keçisinin en fazla yetiştirildiği bölge İç Anadolu bölgesidir.

Tiftik keçisinin en fazla yetiştirildiği il Ankara’dır. Daha sonra Siirt, Mardin ve Bitlis illerinde yetiştirilir.

Sığır ve Manda ise büyükbaş hayvan olarak adlandırılır. Ülkemizde en çok bulunan büyükbaş hayvan sığırdır.

Sığır, açık mera hayvancılığı ve besi-ahır hayvancılığı olarak iki şekilde yetiştirilir.

Açık mera hayvancılığında yüksek boylu otların bulunduğu nemli ve yağışlı bölgeler, sığırların doğal beslenme alanıdır. Özellikle yaz yağışlarıyla yetişen yüksek boylu otların bulunduğu Erzurum-Kars yöresi büyükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı yerdir.

Sığırın en fazla yetiştirildiği bölge mera hayvancılığı şeklinde Erzurum-Kars bölümü ile Doğu Karadeniz’dir.

Sığırın en fazla yetiştirildiği il mera hayvancılığı şeklinde Erzurum’dur.

Besi-ahır hayvancılığı ise hayvanların meraya çıkarılmadan bütün yıl kapalı alanlarda beslenmesi şeklinde yapılır.

Et ve süt ihtiyacını karşılamak amacıyla nüfusun yoğun bölgelerde yaygındır. Marmara Bölgesi, Ege bölgesi, İç Anadolu bölgesi besi ve ahır hayvancılığının en fazla yapıldığı bölgelerdir.

Yem fiyatlarının yüksek olmasından dolayı özellikle atıkları hayvan yemi olarak kullanılabilen şeker fabrikaları ile unlu gıda fabrikalarının çevresinde de besi ve ahır hayvancılığı yaygındır. İç Anadolu bölgesi.

Sığırın en çok beslendiği bölge; besi-ahır hayvancılığı şeklinde Marmara bölgesi, Ege ve İç Anadolu bölgesi

Sığırın en çok beslendiği il; besi-ahır hayvancılığı şeklinde Konya’dır. Daha sonra İzmir, Balıkesir, Ankara’dır.

Büyükbaş hayvanlar içinde mandaya, sudan çok hoşlanan bir hayvan olduğu için “su sığırı” adı da verilir. Bu yüzden manda yetişme yeri olarak sulak ortamları tercih etmektedir. Süt verimi fazla olan mandanın eti pek tercih edilmemektedir. Bu yüzden manda daha çok sütünden peynir, yoğurt ve tereyağ elde etmek için beslenmektedir.

Mandanın en çok yetiştirildiği bölge Karadeniz bölgesidir.

Mandanın en çok yetiştirildiği il Samsun’dur. Daha sonra Diyarbakır, İstanbul, Tokat ve Bitlis gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir