Ülkelerin, ordu teşkilatına önem vermelerinin nedenleri neler olabilir?

Ülkelerin, ordu teşkilatına önem vermelerinin nedenleri neler olabilir?

Tarihin ilk çağlarından beri, kurulmuş olan devletler ordu teşkilatının güçlü olması için gerekli önemi göstermişlerdir. Bu sayede savaşları kazanmışlar ve topraklarını büyüterek devletlerini güçlendirmişlerdir ve halkın refahının yükselmesini sağlamıştır. Asırlar geçtikçe de teknolojik gelişmelerin denendiği ilk alanlardan birisi de ordu olmuştur. Ordunun çağdaş olması demek devletin o kadar güçlü olması anlamına gelmekteydi. Ordulara olan bakış açısını gerçekleştiren iki olay yaşanmıştır. Bunlardan birisi teknolojik ötekisi ise siyasidir. Teknolojik gelişme ateşli silahların ordulara adapte edilmesidir. Siyasi gelişme ise Fransız İhtilalidir. Ateşli silahlar ile ordular mühimmat olarak güçlenmiş ve ateşli silahları elinde bulunduran ordular, savaşlarda avantajlı bir konuma geçmiştir. Fransız İhtilali sonrası ise yaşanan bağımsızlık isyanları çok uluslu devletleri zor durumda bırakmıştır.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Genelde dış meseleler için savaşlarda kullanılan orduya artık iç meseleler için de gereken ihtiyaç ziyadesiyle artmıştır. İç güvenlikte zafiyet oluşmaması için ordunun mevcudunun arttırılması düşünülmüştür. Bu sebeple de zorunlu askerlik sistemine başvurularak ordunun asker sayısı arttırılmıştır. İlk başlarda ulus devletlerin milli duyguları güçlendirmesi amacıyla her bireyin vatan savunmasında yer alması gerekir tezinden hareketle bu uygulama geçilse de zorunlu askerlik uygulaması çoğu devlette uygulanmaya başlanmıştır. Aynı zamanda dış cephede yapılan savaşların da daha geniş alanlara yayılması asker ihtiyacının hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere çıkmasına neden olmuştur. Bu sistemi getiren devletler zorunlu askerlik süresince bu askerlerin ihtiyaçlarını da karşılamakla yükümlüdürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.