Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde iletişim ve ulaşım teknolojisinin etkisi nedir?

Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde iletişim ve ulaşım teknolojisinin etkisi nedir?   

Günümüzde genel iletişim ve ulaşım araçlarının gelişmesi bütün ekonomik faaliyetleri büyük ölçüde etkilemektedir. Dünya üzerinde küreselleşme ve iletişim olanakları sürekli artığından, gelişmiş ulaşım sistemine sahip olamayan ülkelerin dünya ile olan bağlantısı zayıf kalır. Ekonomi ile iletişimin iç içe geçtiği bu dönemde, iletişimin ekonomi üzerindeki etkinliği giderek artmaktadır. İletişimin önemini artıran nedenler arasında: küreselleşme, iletişimin sanayileşmesi ve ekonomik krizler olarak gösterilebilir. İletişimin ve ulaşımın ekonomiye olan etkileri arasında ikinci bir neden olarak da iletişimin artık bir sanayi dalı olarak kabul edildiği görülmektedir.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Birincil ekonomik etkinliklerde elde edilen ürünlerin tüketim alanına ulaşabilmesi için pazarlama adına iletişim, taşınma adına da ulaşım önemli rol oynar. Ulaşımın ve iletişimin gelişmesine bağlı olarak her türlü ürün piyasada bulunabiliyor. İkincil faaliyet kollarında da ham maddenin ve enerji kaynaklarının pazar alanlarına kolayca taşınmasında ulaşımın etkisi gözlenmektedir. Bu bağlamda üçüncül, dördüncül ve beşincil ekonomik etkinliklere de ulaşım ve iletişimin etkisinin büyük olduğu gözlemlenmektedir. Her türlü hizmetin en kısa sürede ve kolaylıkla tüketiciye sunulması, verilerin toplanması ve ilgili yerlere iletilmesi, yöneticilerin verdiği kararların uygulanması, uygulanan kararların üretime dönüşmesi iletişim ve ulaşıma bağlıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir