Üç Basamaklı Sayı Oluşturma Ve Tek Çift Sayılar 3. Sınıf Matematik

SAYI OLUŞTURMA ve TEK-ÇİFT SAYILAR

A – Aşağıdaki verilen rakamları kullanarak sayılar oluşturun. (30p)

* 3, 7, 8 sayılarını kullanarak yazılabilecek;

En büyük sayı: ………… En küçük sayı: …………
En büyük çift sayı: ……… En küçük çift sayı: ………
En büyük tek sayı: ……… En küçük tek sayı: ………

* 2, 4, 9 sayılarını kullanarak yazılabilecek;

En büyük sayı: ………… En küçük sayı: …………
En büyük çift sayı: ……… En küçük çift sayı: ………
En büyük tek sayı: ……… En küçük tek sayı: ………

* 0, 1, 5 sayılarını kullanarak yazılabilecek;

En büyük sayı: ………… En küçük sayı: …………
En büyük çift sayı: ……… En küçük çift sayı: ………
En büyük tek sayı: ……… En küçük tek sayı: ………

* 2, 6, 7 sayılarını kullanarak yazılabilecek;

En büyük sayı: ………… En küçük sayı: …………
En büyük çift sayı: ……… En küçük çift sayı: ………
En büyük tek sayı: ……… En küçük tek sayı: ………

* 1, 4, 8 sayılarını kullanarak yazılabilecek;

En büyük sayı: ………… En küçük sayı: …………
En büyük çift sayı: ……… En küçük çift sayı: ………
En büyük tek sayı: ……… En küçük tek sayı: ………

B – Aşağıdaki sayılardan tek ve çift olanları yanlarına yazın. (20p)

741: Tek        341: ……        131: ……       109: ……
954: Çift        153: ……       202: ……      198: ……
211: ……         742: Çift       973: ……      477: ……
930: ……       638: ……       644: ……      296: ……
705: ……       309: ……       975: ……       505: Tek
283: ……      514: ……        406: ……       364: ……

C – Aşağıdaki test sorularını cevaplayın. (50p)

1 – Onlar basamağı 2 olan üç basamaklı en büyük sayı hangisidir?
a. 929 b. 992 c. 299

2 – Aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır?
a. 327 b. 538 c. 991

3 – Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a. 934 – çift b. 978 – tek c. 673 – tek

4 – Üç basamaklı en büyük çift doğal sayı hangisidir?
a. 999 b. 900 c. 998

5 – İki basamaklı en büyük çift sayı ile iki basamaklı en küçük sayının farkı kaçtır?
a. 88 b. 98 c. 89

6 – 5, 6, 9 sayılarını kullanarak yazılabilecek en büyük çift sayı hangisidir?
a. 695 b. 965 c. 956

7 – Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a. 167 – tek b. 498 – tek c. 762 – çift

8 – Üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir?
a. 102 b. 100 c. 101

9 – 0, 1, 7 sayılarını kullanarak yazılabilecek en küçük tek sayı hangisidir?
a. 107 b. 701 c. 170

10 – Aşağıdaki rakamlardan hangisini üç kez yan yana yazarak oluşturduğumuz üç basamaklı sayı, tek sayı olmaz?
a. 3 b. 8 c. 7
MEHMET GÜRDAL TEKİN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir