Türkler dünyanın çeşitli yerlerine dağılmışlardır.

Türkler dünyanın çeşitli yerlerine dağılmışlardır. Bu durumun Türkçeyi nasıl etkilediği ile ilgili düşüncelerinizi yazınız.

Dil insanlar arasında iletişimi sağlayan, yaşayan bir varlıktır. Dil her şeyden etkilenir ve özellikle tarihimiz bu konuda çok önemli bir yere sahiptir.  Türkçe, Dünya’daki en eski dillerden biridir ve Türk dili tarih boyunca diğer diller ile etkileşim içinde olmuştur.

Tarihimizi incelediğimizde 13. yüzyıla kadar tek bir yazı dili vardır. Daha sonra Türk yazı dili ayrılmaya başlamıştır. Türk boylarının ayrılarak farklı yönlere gitmeleri ile Türk dili çeşitli lehçe ve şivelere ayrılmıştır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Özellikle bazı yaşanan değişikler Türk Dilini çok etkilemiştir. Göçebe hayattan yerleşik hayata geçilmesi, farklı dini inançların kabul edilmesi, 19. yüzyıldan sonra Avrupa kültüründen etkilenmesi gibi birçok neden dolayı Türk dili etkilenmiştir. Uygurlar ’ın yerleşik hayata geçmesi ilk defa yabancı kelimeler dilimize girmeye başlamıştır. Ardından İslamiyet’in kabulü ile Farsça-Arapça kelimeler girmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti döneminde Fransızca ve son yıllarda İngilizce ’nin etkisi altına girmiştir.

Türk dili yeryüzünün her yerine yayılmış bir dildir.  Türk milleti tarihe yön vermiştir ancak Türk dili diğer dilleri etkilememiştir. Türk dilinin birçok nedenden dolayı yaşanılan bu değişimlerden etkilenmemiş olması imkânsızdır.

Dil bir milleti bir arada bulunmasını sağlayan çok güçlü bir bağdır. Türk dili, diğer dillerden de etkilenmeye devam etmektedir. Dilimize sahip çıkıp, gereken çalışmalar yapılırsa diğer dillerin etkisi altında kalmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.