Türkiye’nin bulunduğu yer, Türkiye’ye ne gibi avantajlar sağlamış olabilir?

Türkiye’nin bulunduğu yer, Türkiye’ye ne gibi avantajlar sağlamış olabilir?

Türkiye Kuzey yarımkürenin orta kuşağında ve Akdeniz ikliminin yayılış sahası içerisinde yer alır. Ayrıca Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan Türkiye’nin kuzeyinde Karadeniz, Batısında Ege denizi, Güneyinde ise Akdeniz yer alır. İki yarımada üzerine kurulu olan Türkiye Orta doğu, Balkanlar ve Kafkaslara komşu bir ülkedir.

Türkiye’nin bu konumsal özellikleri Türkiye’ye pek çok avantajlar sağlamıştır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Türkiye’nin Marmara denizinde yer alan ve Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazları stratejik önemini arttırmıştır. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlaması, önemli ulaşım yollarının üzerinden geçtiği bir ülke olmasına neden olmuştur.  Bu özellikleri ile Türkiye önemli suyolları ile Asya-Avrupa kara bağlantısını sağlayan önemli ulaşım ve lojistik merkezi olmuştur.

Türkiye’nin Asya-Avrupa bağlantısını sağlaması ile Afrika’ya yakın olması bu bölgeler arsında ki ticari bağlantıları sağlayan transit ülke olmasını sağlamıştır. Bu durum ulaşım gelirlerini arttırmıştır.

Ayrıca Türkiye’nin konumu itibariyle Asya ve Avrupa bağlantısını sağlaması ve göç yolları üzerinde yer alması geçmişten günümüze üzerinde pek çok farklı medeniyetin kurulmasını sağlamıştır. Bu durum medeniyetler beşiği olarak anılan ülkemizin tarih ve kültür zenginliğine sahip olmasını sağlamış, turizm açısından önemli avantajlar sağlamıştır. Türkiye dünya da en çok turist ağırlayan ilk altı ülke arasında yer alır.

 

Çevresinde yer alan denizler hem ılıman iklimlerin oluşmasına hem balıkçılık sektörünün gelişerek önemli bir istihdam ve ulaşım kaynağı olmasına neden olmuştur.

Bulunduğu bölgenin iklim özellikleri çok çeşitli tarım ürünlerinin yetişmesini sağlamış, tarım sektörünün önemli bir istihdam kaynağı olmasını sağlamıştır. Orta kuşakta yer alması dört mevsimin yaşanmasına neden olmuştur. Bu durum tarım ürünü ve çeşitliliğini arttırmıştır.

Özellikle Ortadoğu tüm dünya için önemi bir enerji merkezidir. Bu enerjinin dünya piyasalarına ulaştırılmasında Türkiye önemli bir rol oynamaktadır. Rusya, Azerbaycan ve Irak petrol ve doğalgazının Avrupa ve dünya piyasalarına ulaştırılmasında Türkiye konumu ile önemli bir enerji güzergâhı haline gelmiştir. Bu durum Türkiye’nin jeopolitik önemini arttırmıştır.

Dolayısıyla Türkiye’nin bulunduğu yeri yani coğrafi konumu, hem askeri, hem siyasi hem de ekonomik pek çok avantajlar sağlamıştır.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın