Türkiye’de ağırlıklı olarak ithal ve ihraç edilen ürünler nelerdir?

Türkiye’de ağırlıklı olarak ithal ve ihraç edilen ürünler nelerdir? Aşağıdaki görsellerden de yararlanarak ülkemizde ithal ve ihraç edilen kimyasal maddeleri karşılaştırınız. Buna göre Türkiye kimya endüstrisinin işleyişini açıklayınız.

 

Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan kimya sanayisi hemen hemen bütün sanayi dallarına yönelik hammadde ve ara ürün üretiminde katkı sağlamaktadır. Kimya sanayisinin ürünlerinin az bir kısmı ülkemiz kaynaklarından karşılanmaktadır. Geriye kalan büyük çoğunluğu ise dış ülkelerden ithal edilmektedir. Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan kimya endüstrisi bu nedenle ithalata bağımlı bir sektördür. Kimya endüstrisi alanında uzman işletmeler ülkemizde genellikle şu şekilde dağılım göstermektedir: Kocaeli, İstanbul, Sakarya, İzmir, Ankara v.s.

 

Kimya endüstrisinde ithalatı yapılan ürünlere baktığımızda karşımıza en çok petrokimyasal ürünler çıkmaktadır. Ülkemizde petrokimyasal ürünlerin ithalatı çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Bunun nedeni ise yurtiçinde petrokimyasal ürünlere karşı talebin artmasına rağmen bu konuda yeterli yatırımın yapılmamasıdır. Bundan dolayı yurtiçi üretim yetersiz kalmaktadır. İthal ettiğimiz bir diğer sektör ise imalat sanayi sektörüdür. Bunlar; sanayi ham maddeleri, ilaç, boya, yağlar, suni gübre, madeni yakıtlar gibi ürünlerdir. İhraç ettiğimiz ürünlere bakacak olursak en başta tarım sektörü bulunmaktadır. Ülkemiz tarım ülkesi olduğu için ürünlerimiz kendimize yettiği gibi ihraç da ediyoruz. Bu nedenle ithalatta en az tarım sektöründen ürünlere ihtiyaç duyuyoruz. İhraç ettiğimiz başka ürünler ise;  boya ürünleri, kimyasal gübreler, eczacılık ürünleri, temizlik malzemeleridir.

 

Ülkemizde kimya endüstrisi ithalata bağlı kalan bir sektördür. Bu sektörde yüzde 70 oranında ithalata bağlıyız. Yüzde 30’unu ise yerli üretimden karşılamaktayız. Yurtiçinde kimya sektöründe yatırımın ve üretimin yetersizliği ülkemizi ithalata iten en önemli unsurdur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.