Türkçenin mensup olduğu dil ailesinde başka hangi diller vardır?

Türkçenin mensup olduğu dil ailesinde başka hangi diller vardır?

Yapılan araştırmalar doğrultusunda Ural-Altay dil ailesine mensup olduğu bilinen birçok dil var. Kaynaklar bugün yeryüzünde 2500-5000 dilin varlığından söz ediyor. Ancak yazıya dökülmeyen dillerden dolayı hepsinin tespiti de kolay olmuyor. Yapı bakımından benzerlik gösteren dillerin köken bakımından bir aileye dahil oldukları göz önünde bulunduruluyor.

Ural-Altay dil ailesi Asya’nın Büyük Okyanus kıyılarından, Orta Avrupa’ya ve Akdeniz kıyılarına kadar uzanan alanda var olmuştur. Türkçe bu ailenin Altay kolunda yer almaktadır. Türkçenin yansıra bu grupta; Azerice, Moğolca ve Tunguzca yer alıyor. Korece ve Japoncanın da bu grupta yer aldığına dair araştırmalar bulunmakta. Ural kolunda yer alan diller ise; Macarca, Fince ve Estoncadır.  Günümüzde bu dil ailesinden Türkçe, Azerice, Korece ve Japonca hala varlığını sürdürmektedir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Varlıklarını sürdürebilmelerinin sebebi, geniş coğrafyalarda kullanılmaları ve asimile olmamaları olarak gösterilebilir. Yapılan çalışmalar bu ailede önceliğin ses uyumu olduğunu göstermektedir. Eril ve dişil sözcüklere yer verilmez. Eklemeli diller olarak bilinirler. Sondan eklemeli dillerdir. Olumsuz cümleler için ayrı bir fiil kullanılır ve soru ekleri bulunmaktadır.

Dil ailesi üzerinde yapılan ilk çalışmalar 1600’lü yıllara dayanmaktadır. Ancak kesinliği hala belirlenememiş birçok fikir ve durum bilinmezliğini korumaktadır. Ural-Altay olarak ortaya çıkan ayrımı ilk başlatan kişi W.Schott, dillerin kökeninden çok ahengini ve yapısal durumunu inceleyerek dillerin tarihçesini öğrenmeye ve anlatmaya çalışmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalar hala devam etmekte ve belirsizliğini koruyan bütün konulara bir açıklama getirilmeye çalışılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.