Türk toplulukları arasında Nasrettin Hoca fıkraları gibi

Türk toplulukları arasında Nasreddin Hoca fıkraları gibi başka hangi ortak motif, hikâye, kahraman ve özel günler olabilir?

Türk topluluklarında ve diğer topluluklarda geçmişten süregelen ve halen devam etmekte olan kültürel miraslar vardır. Türk topluluklarında Nasreddin Hoca ise önemli bir yere sahiptir. Fıkraları ile insanları hem güldürürken hem de düşündürmüştür. Türk topluluklarında Nasreddin Hoca fıkraları gibi ortak mirasların yanında başka miraslar da bulunmaktadır.

Motifler, birbirlerini tekrar eden ve ötelenerek devam eden şekil örgüleridir ve bu motifler kilim ve bayrak gibi eşyalarda kullanılır. Türk topluluklarında yaygın ve ortak olarak Güneş, Ay, yıldız, ok, yay, çadır, kurt vb. motifler kullanılmaktadır. Bu motifler göçebe türk toplulukları için hem kutsal hem de güzellik algısı içinde varsayılıyordu. Motiflerin konuları kadar renkleri de bir o kadar önemliydi. Mor, yer ile gök arasındaki dengeyi simgelerken; kahverengi, toprağı yani anakarayı temsil etmektedir. Motifler bir mesaj taşımaktadır ve simgeler yetersiz kalmaya başlamıştır. İşte burada hikayeler devreye girmektedir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Gelecek nesillere öğüt ve ders vermek amacıyla hikayeler, destanlar sözlü ve yazılı miras bırakılmıştır. Dede Korkut Hikayeleri bu toplulukta en çok bilinen eserdir. Eserde geçen “Dede Korkut” aslında meçhul bir halk ozanıdır. Hikayelerde aşk, yiğitlik, kahramanlık gibi konular işlenmiştir.

Bir başka ortak miraslardan özel günler yer almaktadır. Nevruz ise bunlardan en önemlisidir. Her yıl 21 Mart gününde kutlanan Nevruz yani diğer adıyla “Yeni Gün”, aynı zamanda Türk’ün Ergenekon’dan çıkış günüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.