Türk devletlerindeki uygulamalar demokrasinin hangi ilkeleri ile benzerlik göstermektedir?

Türk devletlerindeki uygulamalar demokrasinin hangi ilkeleri ile benzerlik göstermektedir. Yazınız?

Demokrasinin en önemli ilkelerinden birisi sosyal devlet anlayışıdır. Sosyal devlet, ülke sınırları içerisinde yer alan tüm vatandaşların temel haklarından olan eğitim, sağlık, gibi temel hak ve özgürlüklerin devlet tarafından ücretsiz şekilde karşılanmasıdır. Tarih boyunca birçok devlet kurup yönetmiş olan Türkler ’de devletlerinde bu ilkeyi benimsemişlerdir. Demokratik yönetimlerde yazılı olarak belirlenen kanunlara benzer şekilde Türk devletlerinde de yazılı olmasa da töre denilen yazısız kurarlar mevcuttur.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Demokrasi’nin diğer bir özelliği de kararların tek adam tarafından değil bir meclis ile birlikte oy çokluğu ile alınmasıdır. Türk devletlerinde her ne kadar yönetim tek adamın elindeymiş gibi görünse de aslında bu  kültürde meşveret kavramı vardır. Meşveret (istiare) akıl toplamak demektir. Türk yöneticileri de en doğru kararı verebilmek adına kurultay toplayarak fikir tartışmaları yaparlardı. Bu kurultayda devletle ilgili birçok karar tartışılır ve en doğru sonuca ulaşılmaya çalışılırdı. Bu kurultaylarda Hakan’ın eşi yer alırdı. Hakan’ın eşinin yer alması da kadınlara verilen değerin göstergesidir. Türk devletlerinde adalet bir devlet töresiydi. Kanuna aykırı davranan üst düzey bir yönetici ya da en üst mercide yer alan Hakan bile olsa gerekli cezayı alırdı. Sonuç olarak eski Türk devletlerine baktığımızda yer alan sosyal devlet anlayışı, kadına verilen değer, adaletin herkes için eşit şekilde işlemesi ve kararların kurultay ile birlikte alınması(meşveret, istiare) günümüzdeki demokrasi anlayışı ile büyük ölçüde örtüşmüş oluyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir