Turizmin dünya barışına ne gibi katkıları olabilir?

Turizmin dünya barışına ne gibi katkıları olabilir? Yorumlayınız.

Ülkelerin ve toplumların, farklı ekonomik ve politik çıkar, inanç, ideoloji, tutum ve davranışları, uluslararası ilişkilerde zıtlaşma ve çelişkiler ortaya çıkarır. Bu durum gerginliklere, çatışmalara, savaşlara yol açar ve dünya barışını tehdit eder.

Turizm faaliyetleri ekonomik, politik, sosyal ve kültürel organizasyonlarla, çatışmaları uzlaşma ile çözüm noktasında önemli bir görev üstlenir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Turizm sayesinde turistler yeni mekânlara giderek, yeni insanlarla ve toplumlarla temasa geçer, böylelikle farklı toplumlar birbiri ile karşılaşıp farklı kültürler, etnik yapılar, dinler, yaşam tarzları ve diller birbirini tanır.

Bu yüzden farklı toplumların karşılaşmaları, kaynaşmaları ve barış içinde yaşamayı sağlaması açısından turizm büyük görevler üstlenir.

 

Özellikle bilerek yapılan yanlış tanıtımlar ile birbirine düşmanlık besleyen kültürlerin turizm sayesinde birbirlerini tanımaları, yanlış ve eksik bilinen yönlerini anlamalarını sağlamada turizm en etkin araçtır.

Turizm faaliyetleri kapsamında farklı ülkelerden insanlar birbirleri ile tanışırlar. Kurulan iletişim sayesinde kültürel değerler paylaşılır ve farklı kültürlerin birbirlerini tanıması sağlanır.

Bu iletişim sırasında kurulan dostluklar, arkadaşlıklar ülkeler arası ilişkileri de olumlu yönde geliştirir. Toplumların birbirlerini tanımalarını ve hoşgörü ile bakmalarını sağlar. Bu durum hem sosyal hem de ekonomik ve politik ilişkileri geliştirir. Bu yüzden turizm, tüm dünyada barış ve huzur ile istikrarın sağlanmasında büyük bir etki ve öneme sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.