Tüm Dersler Konuları 4. Sınıf 2015-2016

FEN BİLİMLERİ KONULARI 4. SINIF 2015-2016

1.Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim

a.Destek ve Hareket

b.Soluk Alıp Verme

c.Kanın Vücutta Dolaşımı

ç.Egzersiz Yapalım

 

2.Kuvvetin Etkileri

a.Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkisi

b.Mıknatısların Çekim Kuvveti

 

3.Maddeyi Tanıyalım

a.Maddeyi Niteleyen Özellikler

b.Maddenin Hâlleri

c.Maddenin Ölçülebilir Özellikleri

ç.Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi

d.Madde ve Cisim

e.Saf Madde ve Karışım

f.Karışımların Ayrıştırılması

g.Karışımların Ekonomik Değeri

 

 

4.Aydınlatma ve Ses Teknolojileri

a.Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri

b.Uygun Aydınlatma

c.Işık Kirliliği

d.Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri

e.Ses Kirliliği

 

5.Mikroskobik Canlılar ve Çevremiz

a.İnsan ve Mikroskobik Canlıları Tanıyalım

b.Çevre İlişkisi

 

6.Elektrik Devreleri

a.Elektrik Devreleri

 

7.Dünya’mızın Hareketleri

a.Dünyamızın Hareketleri

 

İNGİLİZCE KONULARI 4. SINIF 2015-2016

1.IN THE CLASSROOM

a.Classroom Instructions / Sınıf Yönergeleri

b.May I …? / … Bilir Miyim?

c.Numbers (21-100) / Sayılar (21-100)

2.CHILDREN’S DAY

a.Our World / Dünyamız

b.Where Are You From? / Nerelisin?

3.FREE TIME

a.Likes and Dislikes / Sevdikleri ve Sevmedikleri

b.Do You Like …? / … Sever Misin?

4.CARTOON CHARACTERS

a.Can – Can’t / Yapabilmek – Yapamamak

b.My – Your / Benim – Senin

5.MY DAY

a.Daily Routines / Günlük İşler

b.Time and Days / Zaman ve Günlerı

6.DOING EXPERIMENTS

a.In The Lab / Laboratuvarda

b.Where Is It? / O Nerede?

7.JOBS

a.Jobs / Meslekler

b.Likes and Dislikes / Sevdikleri ve Sevmedikleri

  1. MY CLOTHES

a.Clothes and The Weather / Giysiler ve Hava

b.Seasons and The Weather / Mevsimler ve Hava

9.MY FRIENDS

a.Characters – People / Karakterler – İnsanlar

10.FOOD AND DRINKS

a.Food Across The World / Dünyadaki Yemekler Are You Hungry? / Aç Mısın?

MATEMATİK KONULARI 4. SINIF 2015-2016

SAYILAR

 

a.Doğal Sayılar

b.Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

c.Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

ç.Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

d.Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

e.Kesirler

f.Kesirlerle Toplama İşlemi

g.Kesirlerle Çıkarma İşlemi

ğ.Ondalık Kesirler

 

GEOMETRİ

a.Açı ve Açı Ölçüsü

b.Üçgen, Kare ve Dikdörtgen

c.Geometrik Cisimler

ç.Simetri

d.Örüntü ve Süslemeler

 

ÖLÇME

a.Uzunlukları Ölçme

b.Çevre

c.Alan

ç.Zamanı Ölçme

d.Tartma

e.Sıvıları Ölçme

 

VERİ

a.Sütun Grafiği   b.Olasılık

 

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER KONULARI 2015-2016

1.KENDİMİ TANIYORUM

a.Bireyiz, Farklıyız

b.Duygularımız ve Düşüncelerimiz

c.Yeterince Hoşgörülü müyüz?

Ç. Hayatımızdaki Belli Başlı Olayların Kronolojik Sıralaması

ç.Kimlik Belgelerimiz

2.GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM

a.Sözlü Tarih Yöntemi Kullanarak Ailemizin Tarihini Araştıralım

b.Millî Kültürümüz

c.Türklerin Tarihte Oynadıkları Oyunlar

ç.Kültürel Ögelerin Değişimi

d.Osmanlı Devleti’nin Son Yılları

e.İyi ki Atatürk Vardı

f.1. Dünya Savaşı ve Çanakkale Cephesi

g.Millî Mücadele Yılları Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz

3.YAŞADIĞIMIZ YER

a.Yönümüzü Bulalım

b.Şekiller ve Semboller

c.Kroki

ç. Hava Durumu ve Hava Olayları

d.Doğal ve Beşerî Unsurlar

e.Yaşadığımız Yerin Efsaneleri, Türküleri

f.Doğal Afetler ve Korunma Yolları 1

g.Doğal Afetler ve Korunma Yolları 2

4.ÜRETİMDEN TÜKETİME

a.İstek ve İhtiyaçlarımız

 

b.İhtiyaçlarımızı Karşılarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

c.Hangi Ürünleri Satın Almalıyız?

ç.Haklarımızı Bilelim, Bilinçli Tüketici Olalım

d.Ayağını Yorganına Göre Uzat

e.Bize Nasıl Ulaşıyor?

f.İhtiyaçlar ve Meslekler

5.İYİ Kİ VAR

a.Hangi Teknolojik Ürünleri Kullanıyoruz?

b.Dünden Bugüne Zamanı Belirleme

c.Dünden Bugüne Kullandığımız Teknolojik Ürünler

ç.Biz de Bir Buluş Yapabilir miyiz?

d.Teknolojiyi Doğru Kullanmalıyız

6.HEP BİRLİKTE

  1. Sosyal Örgüt, Resmî Kurum ve Gruplar

b.Çözüm Yolları

c.Ben de Varım

ç.Bir Önerim Var

7.İNSANLAR VE YÖNETİM

a.Yaşadığımız Yerin Yönetimi

b.Yerel Yönetimler

c.Bizim Sesimiz

ç.Ulusal Egemenlik

8.UZAKTAKİ ARKADAŞLARIM

  1. Dünyamızda Başka Hangi Ülkeler Var?

b.Dünyanın Renkleri

c.Başka Ülkelerde Yaşam

ç.Özel Günler

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir