Toplumsal değişimler felsefeyi nasıl etkileyebilir?

Toplumsal değişimler felsefeyi nasıl etkileyebilir?

Toplumsal değişme denildiğinde karşımıza iki kavram çıkar. Bu kavramlar; “gelişme ve ilerlemedir”. Çağlar boyunca insanlar bu iki kavramdan kaçamamış ve sürekli gelişip ilerleme yolunda adımlar atmışlardır. Bu iki kavram hem sosyolojik alt yapıyı hem de felsefi düşünceleri de derinden etkilemiştir. Örneğin; 18. Ve 19. Yüzyıllarda felsefi alanda hem bireysel hem de toplumsal aydınlanma yaşanmaya başlamış ve bu çağa “aydınlanma çağı” denilmiştir. Aydınlanma çağında, insanların akıllarını kullanarak başlarına gelen tüm sorunlardan kurutulabilecekleri görüşü hâkim olmuştur.

Yine bu yüzyıllarda bilim, sanat ve sanayide köklü yenilikler yaşanmış ve köklü değişimlerin adımları atılmıştır. İnsanların evrene ve doğaya bakış açıları değişmiş daha çok ekonomik temelli toplumsal yapılar ortaya çıkmaya başlamıştır. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından yeni yaşam kültürleri ortaya çıkmış ve toplumsal sınıflar oluşmaya başlamıştır. Bu gelişimler ise insanların özgürlük arayışını etkilemiş ve insanların yeni yeni arayışlar içine girmelerini sağlamıştır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Endüstri ve sanayi alanında gerçekleşen yenilikler yeni düşüncelerin ve fikirlerin oluşmasını hızlandırarak yeni felsefi akımları ortaya çıkarmıştır. Bu yeni düşünce akımları sadece felsefe alanında olmamış aynı anda yeni sosyolojik düşüncelerinde ortaya çıkmasını kolaylaştırmıştır.

Dolaysıyla yaşanan tüm bu gelişmeler başta felsefe olmak üzere birçok yeni fikrin ve yeni düşünce kalıplarının ortaya çıkmasını da hızlandırmıştır diyebiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.