Toplumları bir araya getiren unsurlar nelerdir?

Toplumları bir araya getiren unsurlar nelerdir?

  • Bağımsızlık isteği
  • Bayrak
  • Dini inanç
  • Dini bayramlar
  • Milli bayramlar
  • Düğün
  • Tarihi geçmiş
  • Etkinlikler
  • Ortak arzular

Yukarıdaki maddeler sadece bir kısmıdır. Toplumları bir araya getiren en temel unsur ırk ve dindir. Soy birliği, toplumu oluşturan ana unsurlardan biridir. Toplumu oluşturan ve ayakta tutan en önemli unsur da dindir. Birlikte yaşama kültürü oluşturmak, toplumlar açısından çok önemlidir. Din de bu olgunun oluşmasını temin eden en önemli araçtır. Aynı zamanda din, kültür ile gelenek ve görenekleri oluşturan güçtür.

Toplumları bir araya getiren ortak değerlerdir. Üzerinde yaşadıkları toprak, yani vatan, toplulukların bir araya gelmesini sağlayan değerlerin başında gelir. Vatan da değerini din gibi bir kutsaldan alır. Vatan, manevi gücün maddi güçle birleşmesi ile de milli bir hal alır. Milli değerlerin de zirvesindedir. Vatan gibi bir değer mevzu bahis olduğunda, geride kalan ne varsa, teferruat şekline evrilir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Bağımsızlık, bir tutkudur. Toplulukları bir arada tutan en değerli şeylerden biridir. Birlikte yaşamanın özgür bir halde sürdürülmesini arzulayan fertlerden oluşan toplumlar, bağımsızlıklarını yitirmek istemezler. Bir başka ırkın ya da topluluğun boyunduruğu altına girmek, insan fıtratına aykırı bir durumdur. Bağımsızlık tutkusu, toplumları bir arada tutan güçlü değerler arasında yer alır.

Toplumları bir araya getiren en önemli unsur olan ırk, tarihi geçmişi ve soy bağlantısı ile bu önemini pekiştirir. Birlik be beraberlik ihtiyacı ile oluşan topluluklar, aynı ırk, aynı bayrak ve aynı ülkü altında toplanırlar. Bayrak, toplumu temsil eden bir semboldür. Bayrak, yere düşürülmez. Yere düşmesi toplumunda düşmesi manasını taşır. Bayrağa yapılan her şey, saygı ya da saygısızlık, topluma yapılmış demektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.