Toplum hayatını düzenleyen kurallar olmasaydı hayat nasıl olurdu?

“Toplum hayatını düzenleyen kurallar olmasaydı hayat nasıl olurdu?” konusunu gruplara ayrılarak sınıfta tartışınız.

İnsanlar, birbirleri ile aynı toplumda yaşamak ve iletişim kurmak zorundadır. Aynı toplum içinde yaşamak zorunda olan insanların yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli olan şeyler vardır. İnsanların özellikleri, duyguları ve istekleri farklı olduğundan bu davranışların belli bir kurallara bağlı olması gereklidir. Nasıl barınma ve yemek gibi şeylere hayatı devam ettirmek için ihtiyaç duyuluyorsa toplumun yaşamını devam ettirmek içinde kurallara ihtiyaç vardır. Bu nedenle toplumsal yaşamı devam ettirecek; dinsel, ahlaksal, görgü, örf ve hukuk kuralları vardır. Bu kurallar kişilere hak ve hürriyet konusunda çeşitli sınırlandırmalar getirse de toplumsal yaşamın sorunsuz devamı için mutlaka gereklidir. Toplumsal düzenin devamı için bu tür sınırlandırmalara ihtiyaç vardır.

Toplumsal kurallar, insanların hem kendine hem de başkalarına zarar vermesinin önüne geçer. İnsanlara yarar sağlayan kurallar, toplumun düzeni ve refahı için önem taşımaktadır. Hukuk kuralları ile toplumdaki cinayet, hırsızlık ve şiddet gibi kötülüklerin önüne geçilmektedir. Bu tür kuralların olmamasıyla toplumdaki düzen bozulacak ve insanların yaşaması zor hale gelecektir. Örf, adet ve görgü kuralları ise insanların birbirine saygılı yaşamasını sağlamaktadır. Toplumsal kural denilince akla ilk gelen kurallardan biri olan trafik kuralları da hayatın devamı için çok önemlidir. Trafik kuralları olmasa kazalar ve ölümler artacak ve toplum düzeni bozulacaktır. Bu nedenlerden dolayı toplumsal kurallar; toplumsam huzur, refah, sağlık, barış ve mutluluk için çok önemlidir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

“Toplum hayatını düzenleyen kurallar olmasaydı hayat nasıl olurdu?” için 4 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.