Tımar sisteminin bozulması Osmanlı Devleti’ni hangi alanlarda olumsuz etkilemiş olabilir?

Tımar sisteminin bozulması Osmanlı Devleti’ni hangi alanlarda olumsuz etkilemiş olabilir?

Osmanlı Devleti’nin yükselişinde önemli bir rolü bulunan tımar sisteminde yaşanan bozulma, devleti bir çok alanda olumsuz etkilemiştir. Bu etkinin, sosyal, askeri, siyasi ve ekonomik alanlarda yaşattığı menfi(olumsuz) sonuçlar olmuştur. Askeri sonuçlara baktığımızda, tımar sistemi sayesinde Osmanlı ordusuna daima hazır ve nazır bir askeri topluluk bulunmaktaydı. Sistemin bozulmasıyla tımarlı sipahilerin sayısı azaldı ve ordudaki bu sayısal açığı kapatabilmek için sekban denilen yeni askerler orduya alınmaya başlandı. Tımar nedeniyle hazineden para harcamadan asker beslemekte olan Osmanlı, sekbanlara ise belli bir ücret ödemek zorunda kaldı bu da devletin ekonomik durumunu olumsuz olarak etkiledi.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Bozulmanın başka ekonomik etkileri de tarımsal üretimin azalması ve toplanan verginin azalması olarak kendini gösterdi. Vergiyi ödemeyen köy ahalisi de çareyi şehre göç etmekte bulmuş, bu durum şehirlerdeki işsizliği yükseltmiş ve güvenlik zaafiyeti oluşmasına neden olmuştur. Şehirli nüfus artınca ve üretim düşünce de şehirlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında  birtakım sıkıntılar yaşanmıştır. Aynı zamanda tımarlı sipahiler bulundukları bölgenin asayişini sağlamaktaydılar. Onların olmamasıyla taşralardaki güvenlik sorunu artmış ve sistemin uygulandığı eyaletlerde özellikle de merkezden uzaksa merkezi idarenin otoritesi azalmıştır.

     Sistemin bozulmasında en önemli etken, tımarların haketmeyen kişilere verilmesiydi. Zaman zaman rüşvetin de devreye girmesiyle bu durum daha çok arttı. Tımarını haksız bir şekilde kaybeden tımar sahipleri de bu duruma tepki gösterince isyanlar çıkmıştır. İsyanların başlamasıyla da isyan edilen bölgelerdeki huzur ve asayiş ortamı zarar görmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir