Tema adının sizde çağrıştırdığı sözcükleri yazınız.

Tema adının sizde çağrıştırdığı sözcükleri yazınız. (Tema adı: Birey ve Toplum)

Bulunduğumuz topraklar üzerindeki her bir kişi; birey. Bu bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu gruplara da toplum adı verilmektedir. Birey ve toplum dendiğinde aklıma bu geliyor. Birey; tek başına bir kavramı ifade ederken toplum birden çok kişinin bir araya geldiği daha çoğul bir kavramı çağrıştırır. Kişiler bireysel süreçlerde de varlıklarını ortaya koyabilmek ve belirli bir toplumun üyesi olabilmeleri için ortak alanda yapılması gereken her türlü davranışa uyum sağlamaları gerekir. Böylece toplumlar ortaya çıkar ve toplumlar içerisinde de belirli bir huzur hakim olur. Toplumların oluşabilmesi için bireyin sağlıklı bir şekilde o toplulukta yer alabilmeyi kabul etmesi de gerekir.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Toplum içerisindeki her bir bireyin kendine özgü bir yapısı ve hayata bakış tarzı bulunur. Farklılıklar ile bir araya gelip birbirlerine idare edebilen ve saygı gösterilen bireylerin olduğu bir topluluk ancak ileriye yönelik olarak bulunan toprakların devamlılığını sağlayabilirler. Bu yüzden şunu söyleyebiliriz ki; bireylerin bireysel çabaları bir toplumun oluşmasını sağlamakta ve toplumların mutluluğu refahı ve düzeni de devlet aracılığı ile olmaktadır. Sonuç olarak o topraklarda huzurun ve ileriye dönük olarak bir istikrarın sağlanmasına da katkı sağlamaktadır. Birey, toplum içerisinde söz hakkı olan ve özgürlükleri olandır ve her millette bulunan toplulukların kendine özgü tarzı, yaşam şekli ve gelenek görenekleri bulunur. Tüm bunlar topluluk halinde yaşayan he yerde var olan kurallardır.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın