Taşıtlar Ve Trafik Kuralları Testi 2. Sınıf

1) Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma aracıdır?
A) otobüs B) otomobil C) traktör
2) Samsun’dan İstanbul’a deniz yoluyla gitmek isteyen Meral, hangi ulaşım aracına binmelidir?
A) tramvay B) uçak C) gemi
3) Aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) otomobil B) kamyon C) tramvay
4) Aşağıdakilerden hangisi hava taşıtlarından birisi değildir?
A) helikopter B) uçak C) vapur
5) Aşağıdaki seçeneklerde taşıtlar ve sürücüleri eşleştirilmiştir. Hangi seçenekteki eşleştirme yanlıştır?

cats

6) Aşağıdakilerden hangisi deniz yolu taşıtı değildir ?
A) vapur B) kayık C) zeplin
7) Aşağıdaki taşıtlardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) tramvay B) tren C) tır

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

9) Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte yapılmaması gereken bir davranıştır?
A) Yayaların kaldırımda yürümesi.
B) Araçların yeşil ışıkta geçmesi.
C) Yol boş olduğunda kırmızı ışıkta geçmek.
10) Aşağıdaki seçeneklerde belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Yayalar için kırmızı ışık yanıyorsa durmalıyız.
B) Şilep, yük taşımaya yarayan bir deniz taşıdır.
C) Zeplin, kara yolu taşıdır.
11) Trafik kurallarına uymak neden gereklidir?
A) Can güvenliği açısından önemlidir.
B) İyi bir öğrenci olmak için.
C) Cezalardan kurtulmak için.
12) Aşağıdaki taşıtlardan hangisi diğerlerinden daha hızlıdır?
A) otobüs B) tren C) uçak
13) En fazla yük ve yolcu taşıyabilen ulaşım taşıtları hangisidir?
A) Kara taşıtları B) Deniz taşıtları C) Hava taşıtları
14) En güvenli ve en ucuz ulaşım araçları hangisidir?
A) Kara taşıtları B) Deniz taşıtları C) Demiryolu taşıtları

15) Deniz taşıtlarının yolcu ve yük indirip bindirdiği yere ne denir?
A) Liman B) Havaalanı C) İstasyon
16) Aşağıdakilerden hangisi kara taşıtı değildir?
A) Tır B) Tren C) kayık
17) Demir yolu taşıtlarının yolcu ve yük indirip bindirdiği yere ne denir?
A) Liman B) Havaalanı C) İstasyon
18) Deniz taşıtlarını kullanan kişilere ne denir?
A) Kaptan B) Şoför C) Makinist
19) Kara taşıtlarını kullanan kişilere ne denir?
A) Kaptan B) Şoför C) Makinist
20) Aşağıdaki taşıtlardan hangisini kullanana makinist denir?
A) Helikopter B) Vapur C) Tren
21) Hava taşıtlarını kullanan kişilere ne denir?
A) Kaptan B) Pilot C) Makinist
22) Hava taşıtlarının yolcu ve yük indirip bindirdiği yere ne denir?
A) Liman B) Havaalanı C) İstasyon
23) Treni kullanan kişilere ne denir?
A) Kaptan B) Şoför C) Makinist
24) Tramvayı kullanan kişilere ne denir?
A) Vatman B) Şoför C) Makinist
25) Kara taşıtlarının yolcu indirip bindirdiği yere ne denir?
A) Terminal B) Havaalanı C) İstasyon

26) Aşağıdakilerden hangisi kara taşıtı değildir?
A) at arabası B) bisiklet C) feribot
27- Ahmet “Kara Taşıtlarını” sayarken hangi seçenekte hata yapmıştır?
A) otomobil B) helikopter C) kamyon
28- Aşağıdakilerden hangisi bir kara taşıtıdır?
A) Tren B) Gemi C) Helikopter
29- Otobüslerin yolcu alıp bindirdikleri yere ne denir?
A) Liman B) Gar C) Terminal
30- Deniz taşıtlarını kullananlara ne ad verilir?
A) Pilot B) Kaptan C) Makinist
31- Aşağıdakilerden hangisi bir hava taşıtıdır?
A) Vapur B) Balon C) Tramvay
32- Yayalar ve sürücüler için yollara konulan işaretlere ne denir ?
A) afiş B) trafik işaretleri C) reklam levhaları
33- Aşağıdakilerden hangisi suda çalışan taşıtlardan biridir?
a) Kamyon b) Teleferik c) Gemi
34- Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır?
a)Taşıtların penceresinden elimizi, kolumuzu ve başımızı çıkarmamak.
b) Park etmiş taşıtların arasından geçmek
c) Taşıtların arkasına asılmak.
35) Trenlerin gidip geldikleri yollara ne ad verilir ?
A) Havayolu B) Karayolu C) Demiryolu


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.