Tarihte devletler arasında ekonomik ilişkiler nasıl yürütülmekteydi ?

Tarihte devletler arasında ekonomik ilişkiler nasıl yürütülmekteydi ?

Geçmişten günümüze devletler arasındaki ekonomik ilişkilerin nasıl yürüdüğünü incelediğimizde, yeni keşifler ve ticaretle gelişen Avrupa ekonomisi, keşfedilen yeni topraklardan sağlanan gelirle genişlemiş olduğu ve kapitalist bir çağın başladığını görürüz. Bu gelişmenin nedenleri arasında İtalya’nın Akdeniz’deki diğer güçlere egemen olması ve ticaret yapması olarak bilinir. Bu dönemde Osmanlı dünyasının Adriyatik ve Venedik yoluyla Avrupa ile bağlantıları bulunmaktaydı.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Tarihte Osmanlı’nın dış ülkeleri ile olan ekonomik ilişkilerine baktığımızda, Avrupa devletlerine kıyasla tarıma olan öncelik ön plana çıkmaktadır. Buna karşılık Avrupa devletlerinin zenginlik=güç denkleminde sanayiye büyük ağırlık tanıması, Osmanlı’yı batılı merkantilist devletlerden farklı kılmıştır. Osmanlı devleti tarımsal üretimin artırılması ve köylünün korunması adına çift hane sisteminin geliştirmesine önem vermiştir.  Başka bir ifadeyle batı kapitalist sistem altında genişleyen sanayi ve pazar aracılığıyla ilerlerken, Osmanlı fetihle toprak kazanmayı hedefleyen cihat anlayışını vurgulayarak bir ekonomik imparatorluk politikası izlemiştir.

 

Geçmişte devletlerin sınırlı da olsa ekonomik faaliyetler üzerinde yapabileceği yönlendirmeler başta olmak üzere bazı ülkelerde Karma Ekonomik Komisyon oluşturulduğu bilinmektedir. Bu komisyonlarda eş başkanlıklarını genel bakanlarının yaptığı  ve heyetlerin yıllık toplantılarını baş kentte yaptıkları bilgisi de mevcuttur. Ekonomik iş birliğinin tüm alanlarını kapsadığı bu komisyonlar bazı alanların öne çıktığı ve bu alanlar üstüne çalışma gerektiren karma ulaşım, enerji, tarım, turizm komisyonları gibi ilave komisyonlar da bulunduğu bilinmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir