Tarihimizdeki Yardımlaşma Kurumları

Tarihimizdeki yardımlaşma kurumlarını araştırınız ve sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Eski Türkler yılın belirli günlerinde şölen adı verilen törenler düzenlerdi bu törenlerden herkes yararlanabilirdi. Yoksullar gelip ihtiyaçlarını giderebilirdi. Eski Türklerin toplumsal hayatta önemli yeri olan sosyal yardım amacıyla kullandıkları yapı vakıftır. Özellikle Uygurlar buna çok önem vermiştir. Selçuklular döneminde yaygınlaşan ve ticari hayatın ortaya çıkardığı ihtiyaç olan kervansaraylar yolcuların her türlü ihtiyaçlarını temin etmek için yapılmıştır. Üç güne kadar hayvanlarla birlikte ücretsiz kalınabilirdi. Vakıf kuralları gereğince din ayrımı, zengin ya da yoksul ayrımı kesinlikle yapılmazdı. Ayrıca medrese, zaviye ve hastanelerde insanlara yardım için bulunmaktaydı.

 

Osmanlı’da ise Ahilik Teşkilatı bulunmaktaydı. Bu teşkilat hizmet yapacakları her yere zaviye kurardı. Anadolu’nun hemen hemen her yerinde bulunurlardı. Zorbalara karşı dururlardı. Gelen yabancılara kolaylık gösterirlerdi.Bu kurum daha sonra lonca teşkilatına dönüşmüştür.

Yine esnaf sandığı esnafa borç verir, durumu kötü esnafa, vefat edenin ailesine, felakete uğrayanlara, evlenmek isteyen fakir ve gençlere yardım ederdi.

 

Sosyal yardım amacıyla kurulan vakıflar da vardı. Osmanlı’da vakıflar sayesinde

 • Tüccarlara kredi verilmiş
 • Ticari hayat canlandırılmış
 • Hanlar, yollar, kervansaraylar yapılmış
 • Fethedilen yerlerin Türkleşmesi sağlanmış
 • Köy, kasaba ve şehirlerde sosyal ihtiyaçlar yanında kültürel ihtiyaçlar karşılanmış
 • Sağlık, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmış
 • Kütüphaneler kurulmuş
 • İmarethaneler yani aşevleri açılmış
 • Kışın yiyecek bulamayan kuşlara, yabani hayvanlara dahi bakılmıştır.

 

Osmanlı’da İkinci Mahmut döneminde Vakıflar Bakanlığı kurulmuştur.

Tarih boyunca bu tarz vakıf ve derneklerin sayısı oldukça fazladır. Şu an günümüzde de yine ülkemizde faaliyet gösteren vakıf ve dernekler bulunmaktadır.

 • Kızılay
 • Yeşilay
 • Emekli Sandığı
 • Maarif Vakfı
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
 • Türk Hava Kurumu
 • Mehmetçik Vakfı
 • Milli Eğitim Vakfı
 • Türkiye Sokak Çocukları Vakfı
 • Arama Kurtarma Derneği
 • Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.