Tarih 9. Sınıf Proje Ödevi Konuları

1- Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler
2- İlkçağ medeniyetleri hakkında sunu hazırlama.
3- Mezopotamya Medeniyetinin Dünya Kültür Ve Medeniyetine Katkıları
4-Emeviler ve Abbasiler Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
5- İslamiyet’in Türk dünyasındaki etki ve değişimleri
6-Dört Halife Dönemi ile ilgili sunu hazırlama.
7-13. yüzyıllar arasında yaşamış Türk ve İslam Bilginlerinin biyografilerinin metin ya da sunu şeklinde hazırlanması.
8-Orhun Abideleri Maketinin yapılması.
9- Asya’da Kurulan Türk Devletleri.
10-24 Oğuz boyu, boyların özellikleri ve sembolleri ile ilgili araştırma yapılması, konunun metin ya da sunu şeklinde hazırlanması.
11-Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
12- Anadolu Selçuklularında Sosyal Ve İktisadi Hayat
13- Anadolu’nun Türkleşmesi
14-Haçlı Seferleri ile ilgili sunu hazırlama.
15-Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşu ve güçlenmesiyle ilgili harita ve eş zamanlı tarih şeridi hazırlama.
16-Tarih 9 Dersi ile ilgili YGS’de çıkmış soruları metin ya da sunu olarak hazırlama.
17- İslam Öncesi Türklerde Toplum Yapısı ve Devlet Yönetimi
18- Türklerde Denizciliğin Başlaması Ve Gelişmesi.
19- Emevi Ve Abbasilerde Türklerin Faaliyetleri
20- İlk Türk devletlerinde Ordu
21- Eski Türk destanları
22- Endülüs Emevileri’nin bilim ve sanat alanında Avrupa Medeniyetine etkileri
23- Kavimler Göçü
24- Büyük Selçuklu Devleti’nde Eğitim Öğretim,
28- İlk Türk devletlerinde devlet yönetimi ve ordu,
30- Türkiye’de kurulan İlk Türk Beyliklerinin Anadolu’nun Türkleşmesindeki rolleri,
31- Türkiye Selçukluları döneminde ordu teşkilatı,
32- Türkiye Selçuklularının yıkılmasında etkili olan nedenler,
33- İslam Medeniyetinin oluşmasında Türk kültür ve medeniyetinin etkisi,
34-İlk Türk İslam Devletlerinde devlet teşkilatı,
35- İlk Türk İslam Devletlerinde sosyal ve ekonomik hayat.
36- Haçlı seferlerinin sebep ve sonuçları.
37- Türk İslam bilim adamları, bilim dünyasına yaptıkları hizmetler.
38-Türkiye’de tarih öncesi devirleri aydınlatan merkezler.
39-İkta Sistemi ve Türk İslam Devletlerine sağladığı yararlar
40-Anadolu’da kurulan İlk Türk Devletlerinin Anadolu’nun Türkleşmesine katkıları
41- Doğu Karadeniz Bölgesine Yönelik Soykırım İddiaları ve Ayrılıkçı propagandalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.