Tarih 10. Sınıf Proje Ödevi Konuları

1.Anadolu’nun Fethi ve Türkleşmesi
2.Osmanlıların soyu ve Oğuzlar
3.Ahilik
4.Balkanlardaki önemli Osmanlı mimari eserleri
5.Anadolu Beylikleri
6.Fetret devri Ayaklanmaları
7.Osmanlı Kültür ve Uygarlığı
8İstanbul’un Fethi
9.Rönesans ve Reform Hareketleri
10.Osmanlıda Bilim, Sanat, Teknolojik Alanlarda Gelişmeler
11.İskân Politikası
12.Lale Devri
13.Osmanlı – İran İlişkileri ve Şii Politikası
14.Şark Meselesi
15.Osmanlıda Demokratikleşme Hareketleri
16.Osmanlı Mimarisi ve Mimar Sinan
17.Osmanlı Eğitim Sistemi ve Medreseler
18.Osmanlı Askeri sistemi ve Yeniçeriler
19.Osmanlı Padişahları kişilik özellikleri
20.Osmanlı Saray Hayatı
21.Osmanlıda Azınlıklar ve Azınlık İsyanları
21-Anadolu’da Türk Siyasi Birliği’nin Sağlanması ile ilgili sunu hazırlama.
22-Evlâd-ı Fatihan-Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalarla ilgili sunu hazırlama.
23-Osmanlı Devleti’nin devlet yönetimiyle ilgili sunu hazırlama.
24-Yeniçağda Avrupadaki gelişmeler ve Osmanlı Devletine etkileri
25-Divan-ı Hümayun’un işleyişi, görevleri ve üyelerinin yetki ve sorumlulukları ile ilgili sunu hazırlama.
26- Duraklama Devrinde Çıkan İç İsyanlar Sebep Ve Sonuçları.
27-Sefer-i Hümayun-Bir sefer hazırlığının nasıl yapıldığı, ordunun sefere çıkış kararı, askerlerin eğitimi, sefer hazırlıkları, sefer yolculuğu, giyecek, barınma, güvenlik vb. konularıyla ilgili metin ya da sunu hazırlama.
28- Kapitülasyonların Veriliş Nedenleri, Gelişimi Ve Sonuçları.
29-Osmanlı toplumuna ilişkin Türk ve Avrupalı seyyahların dilinden yazılmış metinlerin incelenmesi.
30-Türk denizciliğinin gelişimi (kürekli ve yelkenli gemiler, haritacılık faaliyetleri vb. özellikler) araştırılarak sunu ya da metin hazırlama.
31-Bacon, Descartes, Pascal, Leibniz, Galileo, Kepler, Newton, Harvey gibi bilim insanlarıyla ilgili araştırma yapılıp, biyografilerinin hazırlanması.
32-Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde yer alan şehri hakkındaki bilgilerin metin halinde sunulması.
33-Fransız İhtilâli ile ilgili sunu hazırlama.
34-ABD’nin Kurulması ile ilgili sunu hazırlama.
35-Sanayi İnkılâbı ve Sömürgecilik ile ilgili sunu hazırlama.
36- Osmanlı Devletinde Tanzimat Dönemi
37-Osmanlı Hazine Bonosu-Esham uygulaması hakkında araştırma yapılması, konu ile ilgili metin ya da sunu hazırlanması.
38-Tanzimat Fermanı ve Mustafa Reşit Paşa hakkında metin ya da sunu hazırlama.
39-Plevne Marşı eşliğinde Plevne Savunması ve Gazi Osman Paşa ile ilgili sunu hazırlanması.
40-Nene Hatun’un Erzurum savunmasındaki rolü ve Aziziye Tabyalarının öneminin araştırılıp metin ya da sunu haline getirilmesi.
41-Osmanlı’da fikir hareketleri hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanması.
42- Osmanlı Devletinde Ermeni Meselesi.
43-1900’lerin başında kurulan futbol takımları hakkında araştırma yapılarak, konu ile ilgili metin ya da sunu hazırlanması.
44- Osmanlı Devleti’nde Ordu
45- Osmanlılarda Devlet Anlayışı
46-Osmanlı Devletinde Hukuk
47-Osmanlı Devletinde Toprak Dağılımı Ve Yönetimi
48-Boğazlar sorunu ve günümüze kadar olan gelişimi
49- Avrupa’da mutlakıyetten parlamenter yönetime geçiş aşamaları
50- Berlin Antlaşmasından sonra Osmanlı Devletinin İngiltere ve Almanya ile olan ilişkileri ve batılılaşma hareketleri.
51- 1838 Balta Limanı Antlaşması ve Duyun-u Umumiyenin Osmanlı ekonomisine etkileri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.