Tanzimat Fermanı’nın İngiltere ve Fransa tarafından olumlu karşılanmasının nedenleri neler olabilir?

Tanzimat Fermanı’nın İngiltere ve Fransa tarafından olumlu karşılanmasının nedenleri neler olabilir?

Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesiyle birlikte, devlet modernleşme konusunda ciddi adımlar atacağını taahhüt ediyor ve modernleşme resmi olarak bir devlet politikası haline geliyordu. XIX. yüzyıl içinde devletin Avrupa topraklarında yaşamış olduğu, Yunanların bağımsız olması, Sırpların özerklik ilan etmesi ve Rusların Panslavist politikasının etkisi artması gibi gelişmeler yaşanmıştı.Bu durum İngiltere ve Fransa gibi iki büyük sömürgeci devletin çıkarları ile ters düşmekteydi. Çıkarlarına olmayan kısım, Rusların nüfuz arttırması idi. Milliyetçilikten etkilenen gayrimüslim tebaayı Osmanlı’ya bağlı tutmayı amaçlayan ferman, bu yönüyle İngiltere ve Fransa’nın hoşuna gitmiş ve Tanzimat’ı destekleyen devletlerden en önemlileri olmuşlardır. Tanzimat Fermanı sayesinde, gayri müslimlere tanınan hakları bir fırsat olarak görmüşlerdir. Hem onlarla olan ilişkileri arttırıp nüfuz edineceklerdir hem de onların sözde koruyuculuğunu yaparak Osmanlı Devleti’ni özellikle de siyasi alanda zor durumda bırakmayı amaçlamışlardır. Yönetim üzerinde kurdukları baskıyı da sadece siyasi alanla sınırlı tutmayarak, devlet otoritesine karşı çıkan iç güçleri de destekleyerek siyasi alandaki zorluğu ekonomik ve sosyal alanlara da yaymaya çalışmışlardır. Bu baskılar sonucunda bu iki sömürgeci devlet kendileri için, Osmanlı Devleti’nden çıkar ve imtiyaz sağlayacaktır. Bu durum da özellikle Rusya’nın hoşuna gitmemiştir.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın