Tanzimat edebiyatıyla ilgili araştırma yapınız.

Tanzimat edebiyatıyla ilgili araştırma yapınız.

Türk Edebiyatı’nda 3 Kasım 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile yeni bir dönem başlamıştır.  Tanzimat Fermanı’nın ilanından başlayıp 1860’a kadar süren bir hazırlık dönemi olmuştur. Fransızca eğitimine ağırlık verilir, Batıdan getirilen eserler Türkçe ’ye çevrilmeye başlanır. Hazırlık dönemi 1860 yılında yayınlanan ilk özel gazete Tercüman-ı Ahval ’ın çıkarılması ile bu dönem kapanır ve Birinci Tanzimat Edebiyatı dönemi başlamıştır.

Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı döneminde Divan Edebiyatı etkisinden kurtulamamıştır ancak vatan millet,  özgürlük gibi kavramlar metinlerde ilk defa yer almışlardır. Roman, tiyatro, gazete, eleştiri, anı gibi edebi metinler bu dönem ile edebiyatımıza girdiler. “ Sanat toplum içindir” anlayışı hâkimdir. Yazılan metinlerin toplumu bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır. Dilde sadeleştirmeler yapmak istemişlerdir ancak başarılı olunamamıştır. Eserlerde klasizm ve romantizm akımlarının etkileri görülmüştür. Bu dönemin en önemli sanatçısı Şinasi’dir. Şinasi, Türk Edebiyatı için ilk tiyatro, özel gazete ve makaleyi hazırlayan sanatçıdır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

1878’de ilk dönem biter ve Servet-i Fünun’a kadar sürecek olan İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatı başlar. Bu dönemde metinlerin sadeleşmesinden vazgeçilerek dil daha da ağırlaştırıldı. “Sanat sanat içindir” anlayışı hâkim olmaya başladı. Divan Edebiyatı etkisini kaybetmeye başladı. Batılı tarzda daha başarılı roman, hikaye tarzında eserler verilmeye başlanmıştır. Şiirde bireysel konulara yönelmişlerdir. Bu dönemde yazılan eserlerde realizm ve natüralizm akımlarının etkisinde kalmışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.