Tam Sayı Problemleri 7. Sınıf Matematik

TAM SAYI PROBLEMLERİ
1-)Her kulaçta 2 m derine ine bir dalgıcın 13 kulaç sonunda indiği derinlik kaç metredir?
2-) Şahin bir isabet yarışmasında 3 kere 5 puanlık bölgeyi, 4 kere de -3 puanlık bölgeyi vurmuştur? Şahin yarışmadan kaç puanla ayrılmıştır?
3-) -8,-4,-6,-14 ve 2 sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır? 4-) Ardışık üç negatif sayının toplamı -60 ise en büyük sayı kaçtır?

5-) Sıcaklığın her gün 3 °C arttığı bir şehirde, -12°C’yi gösteren termometre 6 gün sonra kaç dereceyi gösterir?

6-) 14 sayısının tam sayı bölenlerinin toplamı kaçtır?
7-)25 soruluk bir testte öğrenciye her doğru cevap için +4 puan , her yanlış cevap için -1 puan veriliyor. Aydan, bu testte 21 soruyu doğru cevapladığına göre puanı kaç olmalıdır?

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

😎 -3 ‘ten başlayıp geriye doğru 3’er ritmik sayan bir Doğukan’ın söylediği ilk üç sayının çarpımı kaçtır?

9-) İki basamaklı en küçük tam sayının 3’e bölümü kaçtır? 10-) 2000 metre yüksekte uçan bir uçak inişe geçtiğinde, her dakika 125 metre alçalmaktadır. 6.dakikanın sonunda yere olan mesafesi kaç metre olur?


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın