Aşağıdaki yüzlük tabloda beşer ritmik saymaları sarıya,altışar saymaları maviye boyayınız. Beşer sayma                                                                                    Altışar sayma Aşağıdaki yüzlük tabloda yedişer ritmik saymaları sarıya,sekizer saymaları maviye boyayınız. Yedişer

Read More