Yaş Problemleri 3. Sınıf Matematik

YAŞ PROBLEMLERİ – 3. Sınıf

1- Ali 8 yaşında, annesi onun 4 katı yaşındadır. Annesinin yaşını bulunuz.

Çözüm: 4 ile çarpmak gerekir. 8 * 4 = 32 yaşındadır anne.

 

2- Ömer 12 yaşında babası Ömer’in 4 katı yaşındadır. İkisinin yaşları toplamı kaçtır?

Çözüm: 4 ile çarpmalıyız. 12 * 4 = 48 yaşında  baba.

 

3- Halasının yaşı Elif’in yaşının 3 katından 5 fazladır. Elif 6 yaşında ise halasının yaşını bulunuz.

Çözüm: 3 katı için:  6 * 3 = 18

5 fazlası için:  18 + 5 = 23 yaşındadır hala.

 

4- Oya 12, ablası onun iki katı yaşındadır. İkisinin yaşları toplamı kaçtır?

Çözüm: Önce ablanın yaşını bulalım. 12 * 2 = 24 yaşında. Şimdi ikisinin yaşlarını toplayalım. 24 + 12 = 36 eder toplam.

 

5- Nur 6, Ahmet 8 yaşındadır. Dedelerinin yaşı ikisinin yaşları toplamının 4 katıdır. Dedesinin yaşını bulunuz.

Çözüm: İkisinin yaşları toplamı: 6 + 8 = 14 tür. 4 katı için 4 * 14 = 56 yaşında dede.

 

6- Benim yaşım 7, annemin yaşı benim yaşımın 5 katıdır. 3 yıl sonra annem kaç yaşında olur?

Çözüm: 5 katını bulalım: 7 * 5 = 35 tir. 3 yıl sonrası ise 35 + 3 = 38 yaşında olur.

 

7- İclal 9 yaşındadır. Dedesinin yaşı onun yaşının 6 katından 4 fazladır. Dedesi kaç yaşındadır?

Çözüm: 6 katını bulalım. 9 * 6 = 54 tür. 4 fazlası ise 54 + 4 = 58 dir.

 

8- Hamza 11 yaşında, kardeşi ondan 3 yaş küçüktür. Annesinin yaşı ikisinin yaşları toplamının iki katıdır. Annesi kaç yaşındadır?

Çözüm: Kardeş 3 yaş küçük olduğuna göre 11 – 3 = 8 yaşındadır.

İkisinin yaşları toplamı: 11 + 8 = 19 dur. İki katı ise 19 * 2 = 38 yaşındadır annemiz.

 

9- Arda ve Şevval ikiz kardeştir. Babalarının yaşı ikisinin yaşları toplamının 2 katından 3 fazladır. Arda 8 yaşında ise babası kaç yaşındadır?

Çözüm: İkiz oldukları için arda ile şevval aynı yaştadır. 8 + 8 = 16 eder. Babanın yaşı 2 katı ise 16 * 2 = 36  ve 3 fazla olduğu için 36 + 3 = 39 yaşındadır baba.

Yaş Problemleri 3. Sınıf Matematik

SORU: Özge ve Gizem’in yaşları toplamı 4 yıl sonra 34 olacak. Özge ve Gizem’in bugünkü yaşları toplamı kaçtır?

SORU: Seda, Onur’dan 5 yaş küçüktür. Onur’un yaşı da İrem’in yaşının 2 katıdır.  İrem 7 yaşında olduğuna göre Seda kaç yaşındadır?

SORU: Annemin yaşı, babamın yaşından 4 eksik, benim yaşımdan 25 fazladır. Ben 7 yaşında olduğuma göre üçümüzün yaşları toplamı kaçtır?

SORU: Babamın yaşı, benim yaşımın 4 katıdır. Ben 9 yaşında olduğuma göre babam 3 yıl önce kaç yaşındaydı?

SORU: 6 yıl sonra 10 yaşında olacak olan Zeynep, bugün kaç yaşındadır?

SORU:  Bir abla ile kardeşinin yaşları toplamı 18’dir. Kardeş 4 yaşında olduğuna göre abla kaç yıl sonra 20 yaşında olur?

SORU:  Eda’nın yaşı, Ahmet’in yaşının 2 katından 3 fazladır. Ahmet 7 yaşında olduğuna göre Eda kaç yaşındadır?

SORU:  Emre 2 yıl sonra 5 yaşında olacaktır. Emre şu an kaç yaşındadır?

Yaş Problemleri 3. Sınıf Matematik

SORU: Dedemle benim yaşlarımızın toplamı 75’dir.Dedemin yaşı benim yaşımın 4 katı olduğuna göre dedem kaç yaşındadır?

SORU: Mustafa 7 yaşına geldiğinde annesi 32 yaşındaydı. Mustafa doğduğunda annesi kaç yaşındaydı?

SORU: Anne 32 ,çocukları 5 ,8 ve 10 yaşlarındadır. Kaç yıl sonra annenin yaşı çocuklarının yaşlarının toplamına eşit olur ?

SORU: Aralarında 2’şer yaş fark bulunan dört kardeşin yaşları toplamı 44’tür. En büyük çocuğun yaşı kaçtır ?

SORU: Babaannem 56 yaşındadır. Babaannem hangi yıl doğmuştur ?

SORU: Ege 5 , annesi 41 yaşındadır. Annesinin yaşı kaç yıl sonra Ege’nin yaşının 5 katı olur ?

SORU: Annem babamdan 3 yaş küçüktür. Ben de annemden 21 yaş küçüğüm. Annem 28 yaşında olduğuna göre üçümüzün yaşları toplamı kaçtır ?

SORU: Anne ,baba ve iki çocuktan oluşan bir ailenin yaşları toplamı 83’tür. Bu ailenin 3 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur ?