Vücudumuzun Bilmecesi Genel Tekrar Testi 4. Sınıf Fen Bilimleri

1. Aşağıdaki iskelet kısımlarının hangisinde kemikleri bir araya getiren eklemler hareket-sizdir(oynamaz)?
A. omurga
B. kollar ve bacaklar
C. göğüs kafesi
D. Kafatası
2. Aşağıdaki eklemlerden hangisinin hareketi diğerlerine göre daha fazladır?
A. kalça eklemi
B. omurlar arası eklemi
C. kafatası eklemi
D. göğüs kafesi eklemleri
3. I. Kemikler II. Eklemler III. damarlar
-Yukarıdaki yapılardan hangileri iskeletin parçalarındandır?
A. yalnız I
B. I ve II
C. I ve III
D. II ve III
4. Aşağıda bazı kemik çeşitleri ve bulunduğu yapılar eşleştirilmiştir.Yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A. uzun kemik —> kol ve bacaklar
B. kısa kemik —> el ve ayak bilekleri
C. yassı kemik —> kafatası
D. uzun kemik —> göğüs kafesi
5. Aşağıdakilerden hangisi kafatasımızın içinde yer alır?
A. beyin
B. kalp
C. karaciğer
D. akciğerler
6. Aşağıdaki organlardan hangileri göğüs kafesin-de yer alır?
A. akciğerler ve böbrek
B. akciğerler ve mide
C. kalp ve karaciğer
D. kalp ve akciğerler

7. Kaburga kemiklerimiz vücudumuzdaki yapılardan hangisini korur?
A. kalp ve akciğerleri
B. akciğerleri
C. Kalbi
D. karaciğeri

8. Aşağıdakilerden hangisi kolumuzun kısımların-dan değildir?
A. el parmakları
B. bilek
C. dirsek
D. boyun
9. Kemik ve kaslarımızın gelişmesini sağlamak amacıyla yaptığımız düzenli hareketlere ne ad verilir?
A. dinlenme
B. uyku
C. oyun
D. Egzersiz
10. Aşağıdaki davranışlardan hangisi iskelet sağlığımızı olumsuz yönde etkiler?
A. düzenli spor yapmak
B. ağır yük taşımak
C. beslenmemize dikkat etmek
D. sigara içilen ortamlardan uzak durmak
11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
A. Egzersiz yapmak, iskelet sağlığını korur.
B. Başımız boynumuzla bacaklara bağlanır.
C. iskeletin sağlığı için yumuşak yatakta yatılmalıdır.
D. Başımızın dik durmasını göğüs kafesi sağlar

12.Aşağıdakilerden hangisi kolların gövdeye bağlandığı kısımdır?
A. bilek
B. dirsek
C. Omuz
D. diz

Hazırlayan: Yerlikaya