Üretimden Tüketime Konu Tekrar Testi 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

1. I. Ak akçe kara gün içindir.
II. Gülme komşuna, gelir başına.
III. Sakla samanı gelir zamanı.
IV. Har vurup harman savurmak
V. Damlaya damlaya göl olur.
Yukarıdakilerden hangileri tutumlu olmakla ilgilidir?
A. I-II-III-IV-V
B. yalnız II
C. II-III
D. I-III-V

2. Fiyat etiketinde bir ürün hakkında aşağı¬daki bilgiler den hangileri vardır?
A. ürün adı – son kullanma tarihi
B. birim fiyat – üretim tarihi
C. ürün adı – birim fiyat
D. üretim ve son kullanma tarihi

3. I. İhtiyaçların değişmesi
II. İnsanların merakı
III.teknolojinin gelişmesi
IV buluş ve icatlar
V iletişimin gelişmesi
Yukarıdakilerden hangileri günümüzde yeni meslek lerin ortaya çıkmasında etki¬lidir?
A. I – III – IV – V
B. II – IV
C. I
D V-IV

4. Ambalajlı gıda ürünlerinin üzerinde aşağıda-kilerden hangisi mutlaka bulunmalıdır?
A. ürünün resmi
B. üretim ve son kullanma
C. fiyatı
D. ne işe yaradığı

5. Alışveriş yaparken aşağıdakilerden han¬gilerine dikkat etmeliyiz?
I. ürünün reklâmına
II. Üretim ve tüketim tarihlerine
III. Fiyatı ve kalitesine
IV isteklerimize
V ihtiyaçlarımıza
A. IV-V
B. I-II-III-IV-V
C. I-IV
D. II-III-V
7. Eskiden yaygın olup günümüzde azalan meslekler aşağıdakilerden hangileridir?
I. astronot
II. Kalaycılık
III. Bilgisayar mühendisliği
IV nalbantlık
V bakır işlemeciliği
A. II-IV-V
B. I-III
C. yalnız II
D. yalnız IV

8. Yurdumuzda üretilen ürünlerin uygunlu¬ğunu aşağıdakilerden hangisi onaylar?
A. fabrika sahibi
B. alışveriş merkezi
C. noterler
D. Türk Standartları Enstitüsü(TSE)

9. “Bir ürünün ne zamana kadar kullanılabile¬ceğini gösteren tarih, ürünün………………….”
Cümlesini anlamlı tamamlayan seçenek hangisidir?
A. son kullanma tarihidir
B. üretim tarihidir
C. TSE damgasıdır
D. satış tarihidir

10. Bir ürün veya hizmet aldıktan sonra her vatanda şın alması gereken belge hangi¬sidir?
A. ürünü aldığımız yerin tanıtım kartı
B. ürünü aldığımız yerin adresi
C. satış fişi veya fatura
D. ürün hakkında ayrıntılı bilgi

11.”Bir insanın, sahip olmadığında yaşamını sürdü remeyeceği ihtiyaçlar…………………….”
İfadesini aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlar?
A. istekleridir
B. temel ihtiyaçlarıdır
C. sosyal ihtiyaçlarıdı
D. gördükleridir

12. I. Televizyon
II. Bilgisayar
III. Buzdolabı
IV. Ekmek
V. Gazete
Yukarıdaki ürünlerden hangilerinin ga¬ranti belgesi olur?
A. IV-V B. |-||-III
C I-II D. III-IV-V

Hazırlayan: Yerlikaya