Üretimden Tüketime Çalışma Sayfası 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

A) Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise “ D ” yanlış ise “ Y ” yazınız.( 5 puan )
( ) Satın aldığımız ürün pahalı ise kaliteli olur.
( ) Sinemaya ve tiyatroya gitmek temel ihtiyaçlarımızdandır.
( ) Her meslek topumun bir ihtiyacını karşıladığı için önemlidir.
( ) İsteklerimiz ihtiyaçlarımızdan sonra gelmelidir.
( ) Eğitim ihtiyacımız temel ihtiyaçlarımızdandır.

B) Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki bulunan boşlukları tamamlayınız.( 10 puan )
“ temel – bütçe – TSE – tüketici – gıda – meslek – sağlık – maaş – garanti belgesi – alışveriş ”

Alışveriş öncesi ………………….. listesi hazırlanır.
Satın aldığımız ürünlerde bulunan …………. damgası ürünün kaliteli olduğunu gösterir
Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı işe ………….. , bu işten aydan aya aldığı paraya da ………… denir.
İnsanlar için giyinme, beslenme ve barınma ………………………. ihtiyaçtır.
Gelir ve giderlerin belirli bir süre için tasarlanmasına ……………….. denir.
Mal ve hizmetleri satın alıp kullanan kişilere ………………….. denir.
Dayanıklı tüketim malları alırken …………………………….. almalıyız.
………………….. ve ………………….. temel ihtiyaçlarımızdandır.

C) Aşağıdaki boşlukları verilen kelimeler arasından seçerek tamamlayınız.( 5 puan )
“ Mühendis – Doktor – Öğretmen – Asker – Tamirci – Eczacı – Postacı – Polis – Hakim – Hemşire”

Doktorun verdiği reçeteye uygun ilaçları verme ( ———————– )

Bozulan bir makineyi tamir etme ( —————————- )

Bir hastalığı teşhis edebilme. ( ————————- )

İnsanların eğitim ve öğretim işini yapma. ( ————————- )

Bir binanın planını çizebilme. ( ————————– )

  1. D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.( 80 puan )
1) “Damlaya damlaya göl olur” atasözüne hangi sözcük karşılık gelir?

A )  Üretim                 B)  Tanıtım

C) Tüketim                  D)  Birikim

 

2) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)Reklamı yapılan her ürün kalitelidir.

B)Tasarruf hiçbirşeyin gereksiz yere harcanmaması demektir.

C)Alışverişte ihtiyaçlarımıza değil isteklerimize öncelik verilmelidir.

D)Bozuk bir ürün aldığımızda atılmalıdır.

 

3) Aşağıdaki ürünlerden hangisinin garanti belgesi olmaz?

A) Buzdolabı                       B) Kitap

C) Bilgisayar                  D) Televizyon

 

 

4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A)İhtiyaçlarımızı önem sırasına göre sıralamalıyız.                  B)Bütçemize uygun bir alışveriş yapmalıyız.

C)Kabiliyet ve isteklerimize göre meslek seçmeliyiz.               D)Temel ihtiyaçlarımızı bazen ertelemeliyiz.

 

5)Bilinçli bir tüketici olarak alışveriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik vermeliyiz?

A) İhtiyaçlarımız              B) Reklamlar

C) Fiyatlar                         D) İsteklerimiz

 

6)Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımız arasında yer alır?

A) Beslenmek             B) Dinlenmek

C) Eğlenmek               D) Yüzmek

 

7) Aşağıdakilerden hangisi bilinçli tüketiciye uygun bir davranış değildir?

A) Üretim ve son kullanma tarihine bakmak.

B) TSE damgası olan malı almak.

C) Fiyatı en yüksek olan malı almak.

D) Bütçesine göre alışveriş yapmak.

 

 

8) Tüketici haklarını korumak için kurulan dernek hangisidir?

A) Tükoder                    B) Tema

C) Kızılay                     D) Yeşilay

 

9)Ürünlerin kalitesini belirleyen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüketici Derneği

B) Türk Standartları Enstitüsü

C)  Tüketici Hakem Heyetleri

D) Maliye Bakanlığı

 

10) Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakkı değildir?

A) Satıcıdan fatura istemek

B) Bozuk ürünü iade etmek

C) Bozuk ürünü satanı dövmek

D) Tüketici derneklerinden yardım istemek.

 

11) (Buğday-ekmek)   ( Pamuk- elbise)

Yukarıdaki sözcükler arasında bir ilişki vardır. Bu ilişkinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Lastik-tabak                   B) Ağaç-kağıt

C) Demir-televizyon          D) Kum-sepet

 

12) Merve yoğurt almak için ürünün önce hangi özelliğine dikkat etmelidir?

A) Markasına                       B) Fiyatına

C) Son kullanma tarihine    D) Ambalajına

 

13) Hangi ürünün üretimi halkımızın temel besin maddesi olduğu için arttırılmalıdır?

A) Çay        B) Pirinç       C) Domates        D) Buğday

 

14) Aşağıdakilerden hangisinin son kullanma tarihine bakmak gerekmez?

A) Süt ve süt ürünlerinin       B) Meyve

C) Kozmetik ürünleri            D) Deterjan

 

15) Bir ürün satın alındıktan sonra hangi durumlarda değiştirilebilir?

A) Bozuk veya hatalı çıkarsa

B) Malı beğenmezsek

C) Modası geçerse

D) Ürünü kullanmıyorsak

 

16) Aile bütçesi hazırlanırken aşağıdakilerden hangisi en son düşünülmelidir?

A) Faturalar          B) Tiyatro        C) Kira         D) Gıda

 

17) Aşağıdakilerden hangisi bir üretim faaliyeti değildir?

A) Buğday yetiştirmek

B) Ekmek yapmak

C) Buğdayı un haline getirmek

D) ekmeği satın almak

 

18) Öğretmenlik mesleği önemli ve kutsal bir meslek olarak kabul edilir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğretmenlerin üniversite okumuş olmaları                     B) Öğretmenlerin sayıca çoğunlukta olması

C) Bütün insanları yetiştirenlerin öğretmenler olması          D) Öğretmenin gelirinin yüksek olması

 

19)İnsanların geçimlerini sağlamak için yaptıkları sürekli işe meslek denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi meslek olamaz?

A) Terzilik                   B) Öğrencilik

C) Çiftçilik                  D) Marangozluk

 

20)Aşağıdaki ihtiyaçlarımızla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Eğitim-okul             B) Sağlık-hastane

C) Barınma-ev             D) Ulaşım-bilgisayar