2016-2017 Türkçe Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

GÜNDEM:

1. Açılış Ve Yoklama
2. Bir Önceki Yılın “Zümre Öğretmenler Kurulu” Kararlarının Okunup Değerlendirilmesi
3. Öğrenci Başarısını Arttırmak İçin Alınacak Tedbirler
4. ( 5. 6. ve 7.) Sınıflara Ait Ders Kitaplarının Ve Öğretim Programının İncelenerek Görüşülmesi
5. Türkçe Dersi Yöntem Ve Teknikleri İle Yıllık Ve Ders Planlarıyla İlgili Açıklamalar
6. Türkçe Dersi Araç Ve Gereçleri
7. Ölçme Ve Değerlendirme
8. Proje Ödevlerinin Belirlenmesi
9. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sisteminin Değerlendirilmesi
10. Okuma Saati Uygulaması
11. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Değişen Maddelerinin İncelenmesi
12. Dilek Ve Öneriler

Zümrenin tamamını Word dosyası olarak indirmek için Tıklayın.