Türkçe 7. Sınıf 1. dönem 2. Yazılı 2015-2016

 1. Aşağıda verilen soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz. (30 p)
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır?
 2. A) Çocuk önce ödevini yaptı.
 3. B) Ailenin neşe kaynağıdır çocuklar.
 4. C) Yalnız kalınca gurbet acı
 5. D) Bize çok soğuk davrandı.
 1. Aşağıdaki fiillerden hangisi emir kipinin olumsuz biçimiyle çekimlenmiştir?
 2. A) Oturun B) Konuşmayacağım
 3. C) Kaçmayın D) Çekinmemeliyiz.
 1. Hangisi miktar zarfı değildir?
 2. A) Hızlı B) Pek
 3. C) Çok D) Az
 1. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi zıt anlamlı değildir?
 2. A) uzak – yakın
 3. B) ileri – geri
 4. C) doğru – dürüst
 5. D) iyi – kötü
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yön zarfı vardır?
 2. A) Aşağıdan sesler geliyordu.
 3. B) Eliyle yukarıyı gösterdi.
 4. C) Geri döndü, şöyle bir baktı.
 5. D) Sonunda o da doğruyu buldu.
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonu soru işareti getirilmez?
  a) Bundan daha kötü ne olabilir
  b) Ejderhan olmasını mı isterdin
  c) Kime gitsem aynı tavır
  d) Gördün mü şunu Azime

 

S.4) Aşağıdaki cümlelerde dilek kipiyle yazılmış cümleleri bildirme(haber), bildirme(haber) kipiyle yazılmış cümleleri dilek kipi olacak şekilde yeniden yazınız. ( 10 Puan)

Ben de seninle gelebilsem. ………………………………………………………………………………………………………….

Yarınki sınava çok çalıştım.  ………………………………………………………………………………………………………..

Ferhan gibi ben de güzel resimler yapıyorum. ……………………………………………………………………………

Bu hareketi bir daha yapmamalısın.  ……………………………………………………………………………………………

S.5) Aşağıdaki fiilleri iş, oluş, durum özelliğine göre uygun kutucuğa yerleştiriniz. (6 Puan)

tutmak, uyumak, kızarmak, ezmek, sararmak, susmak

oluş durum

 

S.7) Aşağıdaki cümleleri kutular içinde verilen uygun deyimlerle tamamlayınız. (10 Puan)

kafa yormak ağzından bal damlamak aklı almamak içi parçalanmak
 • Nasıl böyle bir hata yaptı hâlâ …………………………………………………………
 • O kadar güzel konuşuyordu ki sanki ………………………………………………….
 • Onun bu acınacak halini görünce ………………………………………………………
 • Bu problem üzerinde çok ………………………………………………………………….
 1. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri istenen biçime göre doldurunuz.(14 puan)                                                                               
Fiil Kökü/Gövdesi Gelecek Zaman-Olumlu II.tekil kişi Şimdiki Zaman-Olumlu Soru I.çoğul kişi Geniş Zaman-Olumsuz Soru I.tekil kişi Gereklilik Kipi-Olumsuz II.tekil kişi
yüz-  Yüzeceksin      
anlat-   Anlatıyor muyuz?    
yürü-     Yürümez miyim?  
gör-       Görmemelisin

6 Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili zarfların çeşitlerini karşılarındaki boşluklara yazınız. (10 puan)

– Sınıftan dışarıya konuşa konuşa çıktılar.                (……………………….)

– Sinemaya akşam gidecekler.                                   (………………………..)

– Bugünkü yazılıya az çalıştım.                                 (………………………..)

İki adım ileri git.                                                     (…………..……………)

– Benimle beraber yukarı çıkar mısın?                         (………………..………..)

      9- Aşağıdaki  tabloda verilen kelimerin örnekteki gibi kip  ve  kişisini bulunuz.(10 puan)

Fiiller Kip Kişi
Çalıştık   Görülen  Geçmiş Zaman Biz ( 1. çoğul kişi )
Bakmalısın
Kalkayım
Okumuş
dinleyeceksiniz
gelsin

Aşağıdaki bölümde boş bırakılan yerlere uygun gelecek cevabı yazınız. (10 p)

 1. ……………. kipinin eki yoktur.
 2. Bir sözcüğün sözlükteki birinci anlamına ………………… anlam denir.
 3. Eş veya benzer görevli kelimeleri sıralamak için …………….. işareti kullanılır.
 4. Kelimelerin bir alana özgü kullanılan anlamına ……..……… anlamı denir.
 5. “-mak, -mek” ekleri ……………… ekleridir ve bir kelimenin fiil olup olmadığını anlamamızı sağlar.