Türkçe 6. Sınıf 2. Dönem 3. Yazılı

6-sinif-turkce-2-donem-3-yazili

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme yoktur?

A) Üzerinde bembeyaz bir elbise vardı.
B) Küçük çocuk annesine sımsıkı sarılmıştı.
C) Yaşlı adam evde yapayalnız yaşıyordu.
D) Minicik elleriyle yüzüme dokundu.

9. Aşağıdakilerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir koşula bağlıdır?

A) Yara iyileşmezse merhemi kullanın.
B) Keşke herkes doğayı korusa.
C) Kuşlar ağaçlarda ne de güzel ötüyor.
D) Şiir kitapları bana çok keyif veriyor.

10. Dünyaya yeni bir çehre kazandırmak istiyorsanız, akıl ve duygu ikilisini göz ardı etmemelisiniz.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle aynı doğrultudadır?

A) Dünyaya yeni bir görünüm kazandırmak oldukça zordur.
B) Dünyayı değiştirmek isteyenler akıl ve duygudan yararlanmalıdır.
C) Her insan dünyayı değiştirme düşüncesindedir.
D) Dünyayı tanımak istiyorsan aklını iyi kullanman gerekir.