Türemiş Sözcükler Çalışma Sayfası 3. Sınıf Türkçe

Örnek: “ çiçek ” sözcüğüne

“ –çi ” eki getirildiğinde  ( çiçekçi )  çiçek satan kişi ,

“ –li ” eki getirilirse  ( çiçekli ) çiçeği olan,

“ –lik ” eki getirilirse ( çiçeklik ) içine çiçek konulan,

“ –siz ” eki getirilirse  ( çiçeksiz ) çiçeği olmayan anlamları  kazanır.

Aşağıdaki test sorularını yapınız.

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış bir sözcük vardır?
A) Evimiz iki oda bir salondur.
B) Bekir, tatilde fırıncı olan babasının yanında çalışıyor.
C) Oyunda çok koştuğu için terledi.

2) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla  yapım eki almıştır?
A) Kitapçı B) Gözlükçü C) Saatçi

3) “ Buzluktan buz alıp, buzlu meyve suyu içti. ”
Verilen cümlede kaç tane yapım eki almış sözcük vardır?
A) 2 B) 3 C) 4
4) “ –cı ” yapım eki hangi sözcüğe eklendiğinde anlamlı, yeni bir sözcük oluşmaz?
A) su B) yağmur C) göz

5) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) simit -simitçi B) tuz-tuzluk C) şeker–şekerler

6) Cümledeki numaralandırılmış sözcüklerle ilgili verilen hangi bilgi doğrudur
A) 1 numaralı sözcük yapım eki almıştır.

B) 1 ve 2 numaralı sözcükler yapım eki almıştır.
C) 2 numaralı sözcük yapım eki almıştır.

Hazırlayan: Recep Akel