Toplama İşlemi Gerektiren Problemler 3. Sınıf Matematik

1. Bir ailede baba 45, anne 40, büyük kardeş 23, küçük kardeş ise 17 yaşındadır. Bu ailedeki üyelerin yaşları toplamı kaçtır?

2. Ahmet’in 120 lirası vardır. Oya’nın parası Ahmet’in parasından 50 lira fazladır. İkisinin toplam kaç lirası vardır?

3. Aklımdan bir sayı tuttum. Sayının birler basamağında 7, onlar basamağında 3, yüzler basamağında ise 5 var. Bu sayıyı 241 ile toplarsam kaç bulurum?

4. Pazartesi günü 67 sayfa kitap okudum. Salı günü pazartesi günü okuduğumdan 42 sayfa daha fazla kitap okudum. İki günde toplam kaç sayfa kitap okudum?

5. Ben 315 yaşındayım. Bilin bakalım 70 yıl sonra kaç yaşında olacağım?

6. Ali’de 48 tane misket var. Merve’de ise Ali’nin misketlerinden 15 fazla misket var. Merve’nin kaç misketi var?

Hazırlayan: TAHSİN TANYILDIZ