The Internet Konu Anlarımı 8. Sınıf İngilizce 5. Ünite

VOCABULARY

Desktop PC: masaüstü bilgisayar

Laptop: dizüstü bilgisayar

Connection cable: bağlantı kablosu

Wireless modem: kablosuz modem

Screen: ekran

Smartphone: cep telefonu

Printer: yazıcı

Speakers: hoaprlör

Webcam: kamera

USB flash drive: flaş bellek

System unit: sistem ünitesi, kasa

Attachment: eklenti

Download: indirmek

Log in/on: giriş yapmak

Log out/off: çıkış yapmak

Search engine: arama motoru

Hard disk drive: hard disk sürücüsü

Microphone: mikrofon

Keyboard: klavye

Make new friends: yeni arkadaşlar edinmek

Search for information: bilgi araştırmak

Practice English: İngilizce Pratik yapmak

Chat online: online sohbet etmek

Play online games: online oyunlar oynamak

Do online shopping: online alışveriş yapmak

Enter a password: şifre girmek

Connect the cable to modem: kabloyu modeme takmak

 

CONNECTING SENTENCES

BECAUSE – AND – BUT – SO –

Because: Çünkü

Sebep – Sonuç bildiren cümleleri birbirine bağlar.

I usually get up late because I go to bed late.

And: ve

Benzer fikirleri birleştirmek için ve cümleye yeni fikir eklemek için kullanılır.

Enter your password and download the file.

But: Fakat/ama

Zıt fikirleri birleştirir.

I have a PC but I usually access the internet from my tablet.

So: bu nedenle

Sonuç ifade eder.

There is no internet connection here, so I can’t check my emails.

ASKING FOR CLARIFICATION

  • İngilizcede herhangi bir şeyi anlamadığımızda ve netleştirmek istediğimizde “What do you mean?” (Ne demek istiyorsun) soru kalıbını kullanırız.

Is your laptop on or off?

What do you mean?

Did you turn on your laptop?

  • “Do you mean…?” (…mı demek istiyorsun?) ifadesi de anlaşılmayan noktaları açıklığa kavuşturmak için kullanılır.

Check the connection cable first.

Do you mean the cable between the modem and the computer.

  • “I mean… “ (….demek istiyorum / ….yı kastediyorum) kalıbını kullanarak açıklama yapabiliriz.

Are you interested in voleyball?

What do you mean?

I mean, do you like voleyball?

FREQUENCY ADVERBS

“HOW OFTEN” (Ne sıklıkla) soru kalıbını bir şeyin ne sıklıkla yapıldığını sorarken kullanırız.

How often do you go online?

At least once a day.

“HOW OFTEN” (Ne sıklıkla) soru kalıbına yanıt verirken (always, often, never etc.) kullandığımız gibi aşağıda verilen zarflar da yoğun olarak kullanılır.

morning/day/night

week/weekend

every                    month/year

Monday/Tuesday

January/February

spring/summer

once

twice                                    day

three times        a             week

four times                          month

five times                           year

several times

KEY VOCABULARY

Access: girmek, erişim

Account: hesap

Classmate: sınıf arkadaşı

Confirm: onaylamak

Disconnect: bağlantıyı kesmek

Express: ifade etmek

İdentify: tespit etmek, saptamak

Keep in touch: iletişimde olmak

Register: kayıt olmak

Search: araştırmak

Solve: çözmek

(web) brower: web tarayıcısı

Addict: bağımlı olmak

Affect: etkilemek

Processor: işlemci

Search engine: arama motoru

Sign: işaret, tabela, imzalamak

Software: yazılım, program

Upload: yüklemek